Roczne rozliczenie zużycia wody

Zarząd DTBS informuje, że do dnia 5 stycznia nastąpi rozliczenie wody za 2016 rok. Rozliczenia otrzymają Państwo do skrzynek pocztowych.