Przetarg

Budowa budynku mieszkalnego w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego 27- rodzinnego.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 30/03/2017 do godziny 10:00