Zrobili nas na szaro!

Nie w przenośni lecz dosłownie realizowany budynek DTBS zyskał szarą okładzinę. Jest to styropian chrakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Zgodnie z projektem jest obecnie montowany na ścianach zewnętrznych. Uszczelniane są również spoiny na łączeniach wszystkich płyt styropianowych tak by zapobiec tzw. mostkom cieplnym. Wszystko po to by w najwyższym stopniu zadbać o termoizolacyjność przegród zewnętrznych, która ma znaczny wpływ na zużycie energii cieplnej a tym samym zimowe koszty utrzymania mieszkania.

Równolegle powstaje droga dojazdowa od strony ul. Świdnickiej. Po wykonaniu tzw. podbudowy ustawiane są krawężniki. Widać jest już obrys drogi i parkingów. Dzięki precyzyjnie przeprowadzonym robotom ziemnym udało się uchronić istniejące krzewy ozdobne i drzewa pomiędzy drogą a szczytową ścianą budynku. Po zakończeniu prac elewacyjnych teren wokół budynku zostanie uporządkowany i zazieleniony. Dzięki temu nowi lokatorzy od samego początku będą mogli w pełni korzystać z terenu posesji.