Komunikat

Ważne informacje dla nowych lokatorów!

Informujemy, że  od dnia 04.06.2018 r. najemcy lokali przy ul. Świdnickiej będą mieli możliwość wejścia do swoich mieszkań w celu wykonania pomiarów i prac wykończeniowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. (Tomasz Janiga tel. 600 389 846)

Jednocześnie przypominamy, że osoby które zdecydowały się na personalizacje mieszkań na swój koszt zobowiązane są do rozpoczęcia prac najpóźniej do 01.07.2018 r. i zakończenia ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2018 r. Wynika to z potrzeby zgłoszenia kompletnie wykończonego budynku do odbioru nie później niż do końca sierpnia 2018 r. Każde opóźnienie wykończenia lokalu skutkować będzie opóźnieniem w odbiorze całego budynku i tym samym przesunięciem terminu przekazania lokali do zamieszkania.

W przypadku niewywiązania się z ww. terminów prace zostaną wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z standardem TBS.