Ostatnie pociągnięcia pędzlem

                Jesteśmy na ostatniej prostej! Zasadnicze roboty zostały już zakończone co pozwoliło rozpocząć czynności odbiorowe. Budynek odwiedzili już inspektorzy Państwowego Nadzoru Budowlanego. Czekamy na wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu. Ten dokument będzie dala nas podstawą do powiadomienia Banku Gospodarstwa Krajowego, który kredytuje tę inwestycję, aby dokonał kontroli weryfikującej właściwe wykonanie umowy na finansowanie zwrotne.

                Wtedy zostanie już tylko przysłowiowa wisienka na torcie czyli oficjalne otwarcie i wręczenie kluczy do mieszkań. Znamy już datę tej uroczystości. Spotykamy się na parkingu przed budynkiem w piątek 28 września  o godzinie 13:00.

                Posesji nadano nr 8 gdyż całe mikro osiedle znajduje się po prawej stronie ul. Sowiogórskiej a zgodnie z przyjętą zasadą budynki po lewej stronie ulicy mają numery nieparzyste a po prawej parzyste. Z uwagi na to, że będzie czwartym z kolei uzyskał ten właśnie numer. Kolejny, który powstanie bliżej ul. Świdnickiej będzie miał nr 6 i odpowiednio kolejne. Ostatni w kolejności powstanie budynek zamykający krąg wokół kępy zieleni i temu nadany zostanie nr 10-ty.

                Nie czekając na kolejne realizacje Zarząd DTBS podjął decyzję o uporządkowaniu przyległego do obecnej i przyszłych inwestycji aby w ten sposób jak najszybciej stworzyć przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców mikro osiedla. Przez lata tern porosły chaszcze i tzw. samosiejki, które dawały schronienie degustatorom różnej maści nalewek tudzież innych uciech. Wkrótce teren ten bardziej przypominać będzie mini park niż melinę, którą jest dzisiaj. Jeśli wystarczy środków jeszcze w tym roku ostawione zostaną latarnie solarne, aby bezpiecznie można było korzystać z tego miejsca po zmroku. Docelowo teren zostanie urządzony. Powstaną alejki z ławkami i plac zabaw dla dzieci a w przyszłości być może terenowa siłownia.

                Zaraz po przekazaniu budynku jego przyszłym użytkownikom ruszamy z kolejnym projektem budynku z mieszkaniami na wynajem z dojściem do własności. Szczegóły wkrótce – po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy, który realizować będzie tę inwestycję w systemie PROJEKTUJ – BUDUJ.