Odbiliśmy się od dna

Z dużym zadowoleniem obserwujemy od kilku dni intensywne prace w wykopie pod budynek nr 4. Po ustawieniu szalunków układane jest uprzednio przygotowane zbrojenie, a następnie  sukcesywnie zalewane są mieszanką betonową. Dzięki temu pierwsze ławy i stopy fundamentowe są już widoczne.

Zaczęliśmy zatem realizację „w górę”. To przełomowy moment każdej budowy. Kolejnym będzie osiągnięcie poziomu „zero” po wylaniu stropu nad garażem. Jeśli utrzymają się znośne warunki pogodowe to pierwszy, bardzo istotny etap realizacji, zostanie ukończony w połowie stycznia.