Jeszcze chwila i będziemy mieli stan „zero”

Pomimo zmiennych warunków atmosferycznych na placu budowy dużo się dzieje. Bardzo sprawnie przebiegł montaż płyt stropowych w systemie FILIGRAN. System ten polega na układaniu prefabrykatów w postaci cienkowarstwowych płyt żelbetowych ze zbrojeniem dolnym, które odpowiedzialne jest za przeniesienie większej części obciążeń stropu.  Z płyt tych wystają strzemiona i część zbrojenia górnego. W następnej kolejności zbrojarze uzupełniają zbrojenie górne, tak by zintegrować poszczególne elementy między sobą i podciągami, które zostały wyszalowane i zazbrojone wcześniej. Teraz nastąpi wylanie mieszanki betonowej, która po związaniu stanowić będzie quasi monolityczny strop żelbetowy. Płyty prefabrykowane są przemysłowo z użyciem najnowszych technologii, dzięki czemu elementy są idealnie równe i wzajemnie spasowane. Posiadają otwory technologiczne do prowadzenia instalacji i wentylacji co pozwala uniknąć pracochłonnego kucia otworów w stropie. Czekamy teraz na okno pogodowe, które pozwoli bezpiecznie wykonać betonowanie.