03 Widok na gliniankę

Kończy się piąty miesiąc realizacji budynku DTBS przy ulicy glinianej. Po wymurowaniu drugiej kondygnacji trwają prace przygotowawcze do ułożenia stropu nad pierwszym piętrem. Z poziomu pierwszego piętra od strony południowo-zachodniej rozpościera się piękny widok na gliniankę otoczoną dziko rosnącą zielenią. Ci którzy wybrali mieszkania z balkonami na tę stronę z pewnością będą zadowoleni z widoków.

Pomimo tego, że zastosowano stropy prefabrykowane typu FILIGRAN wymagają one montażowego podparcia na czas wykonania nadlewki betonowej, która ostatecznie kończy etap wykonania stropu. Niezbędne też jest równoległe ustawienie prefabrykowanych płyt balonowych bo ich zbrojenie jest zintegrowane ze zbrojeniem stropu.

I tu pojawia się problem, który dotyka obecnie wszystkie budowy w kraju – ogromne opóźnienia w realizacji zamówień prefabrykatów i materiałów budowlanych oraz galopujące ceny. Nasza budowa niemal od początku boryka się z tymi problemami i już dzisiaj wiadomo, że wykonawca ma ponad 2 miesiące opóźnienia w stosunku do harmonogramu przyjętego w momencie podpisania umowy na generalne wykonawstwo z firmą SKOMAR z Barda Śląskiego. Obecnie na budowie pozostaje lokalny podwykonawca – firma AVIT ze Strzelina. Dodatkowo sytuacja epidemiologiczna i wynikające z niej ograniczenia również przyczyniły się do powstania zaległości. Trudno zatem określić dzisiaj ostateczny termin zakończenia budowy.