Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Obszar Zachodni:

os. Różane, ul. Nowowiejska, ul. Sowiogórska .

Obszar Wschodni:

ul. Kopernika, ul. Sienkiewicza, ul. Ząbkowicka.