Za chwilę osiągniemy poziom zero

Roboty budowlane przy realizacji podziemnego garażu budynku nr 2 posuwają się rytmicznie do przodu. Podobnie jak we wcześniej realizowanym budynku nr 4 i tutaj zastosowano nowatorską metodę wznoszenia ścian zewnętrznych, która polega na przygotowaniu w warunkach zakładowych, dających gwarancję otrzymania wysokiej jakości betonu, wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych  z pustką w pomiędzy dwoma płytami żelbetowymi. Płyty te są zintegrowane zbrojeniem przestrzennym. Po ich ustawieniu na fundamentach i wypionowaniu w środek wprowadzona zostanie mieszanka betonowa, która uczyni z tych prefabrykatów monolityczne ściany kondygnacji podziemnej. Równocześnie zaszalowano i zazbrojono ściany szybu windowego, słupy i podciągi żelbetowe. Teraz zostaje ułożenie prefabrykowanych płyt stropowych i po ułożeniu dodatkowego zbrojenia zalanie tzw. nadbetonem, który po zintegrowaniu się z podłożem da w efekcie strop monolityczny z idealnie gładką powierzchnią sufitu. Od tego momentu postęp prac będzie widoczny z daleka.  Zacznie się bowiem etap prac murarskich, których efekt widać będzie z dnia na dzień.