Trzecia kondygnacja już prawie gotowa

Jeszcze chwila i zakończą się prace budowlane przy wznoszeniu ostatniego piętra budynku wielorodzinnego w Strzelinie przy ul. Glinianej. Na przestrzeni kolejnych dni zostanie ukończony montaż prefabrykowanych płyt stropowych. Po dozbrojeniu stropu i zalaniu warstwą nadbetonu pozostanie jedynie wykonanie ogniomurów i obudowy maszynowni wind. Oznaczać to będzie, że osiągnęliśmy najwyższy poziom budynku.