Strzelin nabór

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK – STRZELIN 2024

Zał. nr 1 Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu

Zał. nr 2 Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

Zał. nr 3 Deklaracja dochodowa za rok 2023

Zał. nr 4 Deklaracja dochodowa za trzy miesiące

Zał. nr 5 Oświadczenie o rozliczaniu się z podatku dochodowego

Zał. nr 6 Oświadczenie o ustroju majątkowym

Zał. nr 7 Oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do zamieszkania

Zał. nr 8 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych