Plac zabaw przy Sowiogórskiej już wkrótce!

Ruszyły prace przygotowawcze związane z utworzeniem placu zabaw dla dzieci w zielonym wnętrzu mikro osiedla przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie. Od samego początku ten zespół budynków był projektowany tak, by po środku zamiast parkingu funkcjonował teren zielony z alejkami, ławkami i wydzielonym placem zabaw dla dzieci.

Ambicją Zarządu jest stworzenie w tym miejscu tzw. „parku kieszonkowego” z nasadami krzewów i bylin ozdobnych, elementami małej architektury gdzie mieszkańcy osiedla nie posiadający własnych ogródków przydomowych będą mogli spędzić czas wśród zieleni, w cieniu drzew lub w promieniach słońca na małym skwerku rekreacyjnym.

Problemem zasadniczym była kwestia pozyskania środków na ten cel bowiem dotychczasowe inwestycje polegające na budowie kolejnych budynków w tym miejscu nie miały możliwości finansowania terenu rekreacyjnego. Dopiero dzięki pieniądzom zarobionym przez Spółkę w ramach prowadzenia inwestycji miejskiej polegającej na budowie dwóch budynków komunalnych przy ul. Prusa można było poważnie zająć się zagospodarowaniem terenu.

Niezależnie od tego w ramach finansowania ostatniej inwestycji, wykorzystując nowelizację przepisów bankowych, można było zapewnić finansowanie tego przedsięwzięcia z wykorzystaniem Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego.