Spotkanie z mieszkańcami osiedla przy ul. Kopernika

We wtorek tj. 23 kwietnia 2024 r. w Sali PEGAZ Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców DTBS. Tym razem uczestnicy mieli okazję porozmawiać z Zarządem na tematy związane z funkcjonowaniem mikro osiedla przy ulicy Kopernika i Sienkiewicza.

Tematem wiodącym była sprawa budząca do niedawna szereg emocji, a dotycząca użytkowania placu zabaw oraz zakazu gry w piłkę pod oknami budynków mieszkalnych. Prezes Zarządu poinformował o ustaleniach jakie poczynione zostały z władzami miasta w kwestii udostępnienia i utrzymania placu do gry w piłkę przy ul. Garbarskiej. Znajduje się tam boisko trawiaste z bramkami i boisko asfaltowe do gry w koszykówkę. Wkrótce teren i urządzenia sportowe zostaną poddane renowacji i staną się doskonałą alternatywą do gry w zgodzie z regulaminem porządkowym obowiązującym na terenach zarządzanych przez DTBS.

Prezes przedstawił również zebranym plany Zarządu dotyczące podniesienia estetyki i jakości utrzymania trenów zielonych. Ustalono, że 60 cm pasy wzdłuż miejsc postojowych gdzie wkopane są tabliczki z numerami rejestracyjnymi zostaną wysypane grysem, tak by wyeliminować obecne problemy z podkaszeniem tych fragmentów trawnika ze względu na kolizję z parkującymi pojazdami.

Zgłoszono również problem zacieniania części mieszkań w budynku 25 C przez drzewa rosnące na sąsiedniej posesji. Prezes zadeklarował wystąpienie do Urzędu Miasta o wykonanie cięć pielęgnacyjnych, które ograniczą wielkość korony drzew. Na przeszkodzie stoi jednak okres lęgowy ptaków, który właśnie się zaczyna i może spowodować odłożenie w czasie tych działań do jesieni.

Wszystkie uwagi były skrzętnie notowane i będą sukcesywnie realizowane.

Było to drugie z serii spotkań zaplanowanych na wiosnę bieżącego roku. W następnej kolejności spotkamy się z mieszkańcami mikro osiedla ul. Sowiogórskiej i Nowowiejskiej.

Spotkania z mieszkańcami poszczególnych zespołów mieszkaniowych odbywać się będą dwa raz w roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba to zorganizujemy spotkanie wszystkich mieszkańców w celu omówienia zmian w przepisach i planów inwestycyjnych, podobnie jak to miało miejsce w zeszłym roku.