Spotkanie z mieszkańcami osiedla przy ul. Sowiogórskiej

We wtorek tj. 7 maja 2024 r. w Sali PEGAZ Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyło się trzecie spotkanie mieszkańców DTBS. Tym razem uczestnicy mieli okazję porozmawiać z Zarządem na tematy związane z funkcjonowaniem mikro osiedla przy ulicy Sowiogórskiej.

Tematem wiodącym była sprawa związana z wadami ocieplenia i izolacji przeciwwilgociowej budynków nr 8 i 6. Prezes Zarządu poinformował o procedurach usuwania wad i usterek. W przypadku budynku nr 8 został wykonany przegląd gwarancyjny, w którego efekcie sformułowano listę wad do usunięcia w ramach gwarancji. Niestety firma wykonawcza uchyla się od zapisanego w umowie obowiązku próbując korzystać z kruczków prawnych by przerzucić odpowiedzialność za wykryte wady na projektantów i inwestora. Prezes zapowiedział podjęcie kroków prawnych w celu wymuszenia naprawy tych wad, a gdy to nie da rezultatu Zarząd zleci wykonanie zastępcze i kosztami obciąży Generalnego Wykonawcę. W ocenie Zarządu sprawa skończy się w sądzie, ale wcześniej wady zostaną usunięte na koszt DTBS.

Prezes przedstawił również zebranym plany Zarządu dotyczące podniesienia estetyki i jakości utrzymania trenów zielonych. Podobnie jak na innych osiedlach pasy wzdłuż miejsc postojowych gdzie wkopane są tabliczki z numerami rejestracyjnymi zostaną wysypane grysem, tak by wyeliminować obecne problemy z podkaszeniem tych fragmentów trawnika ze względu na kolizję z parkującymi pojazdami.

Wkrótce kontynuowane będą prace nad ostatecznym zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego z placem zabaw. Ambicją Zarządu jest stworzenie w tym miejscu tzw. parku kieszonkowego z dużą ilością nasad zieleni ozdobnej, alejkami przy których ustawione zostaną ławki i kosze na śmieci oraz oświetlenie solarne. Planowane jest również stworzenie miejsca integracji mieszkańców w formie zadaszonego paleniska z ławostołami gdzie przy sprzyjającej pogodzie mieszkańcy będą mogli spotykać się na wspólnym grillowaniu. W tej sprawie przeprowadzona zostanie ankieta wśród mieszkańców osiedla.

Zebrani zostali również poinformowani o harmonogramie budowy ostatniego budynku tego osiedla. Należy liczyć się z tym, że w miesiącach letnich odbywać się będzie wzmożony ruch ciężkiego sprzętu powodującego uciążliwość lecz roboty będą prowadzone w godzinach poza ciszą nocną.

Spotkania z mieszkańcami poszczególnych zespołów mieszkaniowych odbywać się będą dwa razy w roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba to zorganizujemy spotkanie wszystkich mieszkańców w celu omówienia zmian w przepisach i planów inwestycyjnych, podobnie jak to miało miejsce w zeszłym roku.