Podwyżki czynszu w 2024 roku NIE BĘDZIE

W związku z informacją jaka wpłynęła do Zarządu DTBS śpieszymy poinformować, że nasza aplikacja o przyznanie tzw. „wakacji kredytowych” w Banku Gospodarstwa Krajowego została rozpatrzona pozytywnie. Dzięki temu możliwe będzie odstąpienie od planowanej na wrzesień bieżącego roku podwyżki czynszu w zasobach DTBS.

Stale rosnące koszty utrzymania zasobu i koszty administracji oraz konieczne działania remontowe wymuszają systematyczne dopasowywanie stawki czynszu do aktualnej sytuacji ekonomicznej Spółki. Dzięki okresowemu odstąpieniu przez bank od naliczania odsetek  dla części kredytów zaciągniętych na realizację zabudowy mieszkaniowej powstała sytuacja, w której nie zachodzi pilna potrzeba regulacji stawki czynszu.

DTBS jest spółką komunalną o charakterze społecznym (non profit) naszą misją jest prowadzenie takiej polityki czynszowej, która przy zapewnieniu finansowania właściwego administrowania zasobem jednocześnie pozwoli utrzymywać stawki czynszu na możliwie jak najniższym poziomie.