Relacja ze spotkania z najemcami DTBS

W dniu 21 września br. odbyło się spotkanie Mieszkańców DTBS z Zarządem Spółki przy udziale Rady Nadzorczej i władz miasta. Omówiono szereg spraw, które zgłoszone zostały wcześniej na spotkaniu z Burmistrzem Dzierżoniowa. Wywiązała się merytoryczna dyskusja, w efekcie której wypracowano konkluzję, iż dla poprawy sytuacji niezbędna jest lepsza komunikacja pomiędzy Zarządem a Mieszkańcami. Prezes poinformował o wprowadzeniu stałych godzin przyjmowania skarg i wniosków – w każdy wtorek od godz. 14:30 do 16:30. Zadeklarował również możliwość bezpośredniego kontaktu po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu.

Wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom opracowaliśmy ankietę, w której każdy chętny będzie mógł wyrazić swoją opinię na temat najbardziej istotnych kwestii związanych z potrzebami remontowymi, modernizacjami budynków i terenów przyległych, będących w posiadaniu DTBS. Zwracamy się z prośbą o czytelne wypełnienie ankiety.

Po analizie ankiet i weryfikacji naszych możliwości finansowych Zarząd przedstawi plan działania na najbliższe miesiące oraz rok przyszły i lata następne. Plan remontów będzie corocznie aktualizowany i po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą będzie publikowany na naszej stronie www.dtbs.pl oraz na facebooku. Niezależnie od tego organizowane będą cykliczne spotkania z najemcami mieszkań w poszczególnych lokalizacjach, aby omawiać konkretne przypadki dotyczące ich budynków i terenów.

Zakończenie Inwestycji przy ul. Prusa

W czwartek 31.08.2023 r. odbyła się miła uroczystość przekazania kluczy do 48 nowych mieszkań komunalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie. DTBS pełnił na tym zadaniu funkcję inwestora zastępczego. W budynkach znajdują się mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Dwa budynki połączone zostały parterowym lokalem usługowym.  W każdej klatce schodowej została zainstalowana winda. Dzięki temu wszystkie mieszkania są dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych.  Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych, a w niewielkiej odległości plac zabaw dla dzieci.

Inwestycja została ukończona 3 miesiące przed planowanym terminem i dzięki temu już dzisiaj rodziny mogą wprowadzić się do swojego nowego lokum.

Życzymy wszystkim nowym Lokatorom spokojnego zamieszkiwania w zgodnej, dobrosąsiedzkiej atmosferze.

Ogłoszenie!

Dzień dobry, informujemy, że od 01.09.2023 r. wchodzi w życie nowy Regulamin porządku domowego, który zostanie dostarczony do skrzynek na listy oraz umieszczony w miejscach ogólnodostępnych.

Nowy Regulamin został również zaktualizowany na naszej stronie internetowej w zakładce „dokumenty”.

Inwestycja przy ul. Prusa jest już na ostatniej prostej!

Zniknęły ostatnie rusztowania i budynek ukazał się w pełnej krasie. Od kilku tygodni na budowie pozornie nic się nie dzieje. Tymczasem wewnątrz trwają intensywne prace wykończeniowe klatek schodowych i lokali. Na 31 lipca został wyznaczony termin komisyjnego odbioru technicznego. Równolegle budynki zostały zgłoszone do odbioru do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego bowiem ten właśnie organ wydaje decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania

Wszystko wskazuje na to, że z końcem sierpnia nastąpi oficjalne otwarcie oraz wręczenie kluczy do nowych mieszkań komunalnych..

Inwestycja na ul. Prusa dobiega końca

DTBS głównie buduje mieszkania na wynajem dla własnych potrzeb. Tym razem Spółka wystąpiła w charakterze Inwestora Zastępczego działającego na rzecz i w imieniu gminy miejskiej Dzierżoniów. Począwszy od koncepcji zagospodarowania terenu przez uzyskanie Warunków Zabudowy, a następnie prowadząc proces projektowy ze wszystkimi uzgodnieniami uzyskano pozwolenie na budowę co dało początek inwestycji.

Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Generalny Wykonawca – firma PRE-FABRYKAT z Karpacza przystąpiła energicznie do pracy w kwietniu 2022 roku. Kontrakt zakładał realizację zadania w terminie 18-stu miesięcy.

Obecnie budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie dobiega końca. Inwestycja zostanie zakończona kilka miesięcy przed planowanym terminem. W każdym z budynków znajdują się 24 mieszkania – trzy, dwu i jednopokojowe. Wszystkie klatki schodowe posiadają windy, co oznacza, że budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Trwa nabór przyszłych najemców.

Oficjalne otwarcie zaplanowano na początek sierpnia.

Zakończenie Inwestycji na ul. Glinianej w Strzelinie

W piątek 30.06.2023 r. z udziałem Pani Burmistrz Doroty Pawnuk i Radnych odbyła się uroczystość przekazania kluczy do 27 mieszkań zrealizowanych w ramach pierwszej inwestycji DTBS przy ul. Glinianej w Strzelinie. Dzięki temu Najemcy będą mogli przygotować mieszkania do zamieszkania, tak by po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i protokolarnym przejęciu lokalu mogli zamieszkać w długo oczekiwanym mieszkaniu.

Budynek powstawał w niezwykle trudnym okresie pandemii, który przełożył się na ogromne problemy w dostępie do materiałów. Do tego panowały niesprzyjające warunki atmosferyczne, a następnie wojna na Ukrainie, która przyczyniła się do masowego odpływu robotników z tego kraju. Jakby tego było mało po zakończeniu prac budowlanych czekaliśmy prawie pół roku na wykonanie przyłącza przez dostawcę energii TAURON S.A.

Wszyscy mamy nadzieję, że zapowiadana przez Panią Burmistrz kolejna inwestycja DTBS przy ulicy Okulickiego będzie przebiegać w bardziej sprzyjających okolicznościach.

Tymczasem życzymy wszystkim naszym nowym Najemcom spokojnego zamieszkiwania w dobrosąsiedzkiej atmosferze.

Zakończenie Inwestycji na ul. Sowiogórskiej 2

W dniu wczorajszym tj. 14.06.2023 r. została zakończona Inwestycja na ul. Sowiogórskiej 2 w Dzierżoniowie, która rozpoczęła się na początku minionego roku. Przekazaliśmy klucze do 32 mieszkań naszym najemcom oraz podpisaliśmy umowy najmu. W budynku jest 8 mieszkań jednopokojowych, 18 dwupokojowych oraz 6 trzypokojowych. Jest to czwarty i nie ostatni budynek przy ulicy Sowiogórskiej w Dzierżoniowie.

Mieszkańcom nowego budynku życzymy komfortu, spokoju oraz bardzo dobrych sąsiedzkich relacji.

https://www.tvsudecka.pl/artykul/22462,nowy-budynek-dtbs-oddany-do-uzytku?fbclid=IwAR34AydjPwYi2PjbqsauTKd1sLNnHPKd1HcjBphK8dx6WM8xahUDQR5r1hQ