Ruszamy!

Po przeprowadzeniu żmudnych procedur bankowych i przetargowych został wyłoniony Generalny Wykonawca budynku nr 10 na mikro osiedlu przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie.

Tuż po przekazaniu placu budowy Wykonawca przystąpił do grodzenia terenu inwestycji. Tego samego dnia rozpoczęły pracę koparki wykonując wykop szerokoprzestrzenny pod kondygnację podziemną gdzie zlokalizowana będzie hala garażowa. Inwestycja została rozpisana na 16 miesięcy co oznacza, że wczesną jesienią 2025 roku kolejni mieszkańcy DTBS wprowadzą się do swoich mieszkań.

Równolegle prowadzone będą prace związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci, tak by jak najszybciej mógł on służyć najmłodszym. Zarząd rozważa również wykonanie zadaszonego miejsca spotkań sąsiedzkich gdzie można będzie pogrillować w ciepłe wieczory.

Ostatnie wolne mieszkania 3. pokojowe!

Informacja szczególnie istotna dla młodych par poszukujących mieszkania rozwojowego. Wkrótce rozpocznie się budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Pieszycach przy ul. Ogrodowej. Miło nam poinformować, że w tym budynku zostały jeszcze wolne mieszkania 3. pokojowe. Osoby zainteresowane najmem mieszkania w systemie TBS zachęcamy do kontaktu z naszym biurem przy ul. Kopernika 25A/1 w Dzierżoniowie, tel. 74 831 22 60  lub do złożenia ankiety, którą można pobrać ze naszej strony internetowej www.dtbs.pl z zakładki „dokumenty”. Nie trzeba być mieszkańcem Pieszyc. Wystarczy spełnić kryteria dochodowe by za 1,5 roku zamieszkać na nowym, komfortowym mieszkaniu wykończonym „pod klucz” z obszernym balkonem i widokiem na Góry Sowie.

Podwyżki czynszu w 2024 roku NIE BĘDZIE

W związku z informacją jaka wpłynęła do Zarządu DTBS śpieszymy poinformować, że nasza aplikacja o przyznanie tzw. „wakacji kredytowych” w Banku Gospodarstwa Krajowego została rozpatrzona pozytywnie. Dzięki temu możliwe będzie odstąpienie od planowanej na wrzesień bieżącego roku podwyżki czynszu w zasobach DTBS.

Stale rosnące koszty utrzymania zasobu i koszty administracji oraz konieczne działania remontowe wymuszają systematyczne dopasowywanie stawki czynszu do aktualnej sytuacji ekonomicznej Spółki. Dzięki okresowemu odstąpieniu przez bank od naliczania odsetek  dla części kredytów zaciągniętych na realizację zabudowy mieszkaniowej powstała sytuacja, w której nie zachodzi pilna potrzeba regulacji stawki czynszu.

DTBS jest spółką komunalną o charakterze społecznym (non profit) naszą misją jest prowadzenie takiej polityki czynszowej, która przy zapewnieniu finansowania właściwego administrowania zasobem jednocześnie pozwoli utrzymywać stawki czynszu na możliwie jak najniższym poziomie.

Odrestaurowane boisko do piłki nożnej i koszykówki

Miło nam zakomunikować, że w niewielkiej odległości od mikro osiedla przy ul. Kopernika został odrestaurowany plac do gry w piłkę nożną i asfaltowe boisko do koszykówki. Trawa została wykoszona, a bramki i konstrukcja koszy odmalowana. Teren jest ogólnodostępny i znajduje się po drugiej stronie rzeki Piława przy ul. Garbarskiej. Wystarczy przejść przez Most Niepodległości i skręcić w lewo Następnie przejść 150 m by dotrzeć do wygrodzonego wysoką siatką terenu gdzie można trenować lub prowadzić rozgrywki. Zachęcamy młodszych i starszych do korzystania z tego miejsca.

Przybywa zieleni na terenach DTBS

Realizując wymóg nasadzeń rekompensacyjnych Zarząd DTBS zlecił nasadę nowych drzew na terenie przyległym do budynków mikro osiedla przy ul. Sowiogórskiej. Dotychczasowy trawnik zyskał dodatkową ozdobę w postaci kilku lip. Drzewka zostały odpowiednio zabezpieczone i jeśli tylko nie dojdzie do aktów wandalizmu już za kila lat będą stanowiły miłe dla oka uzupełnienie zieleni przy budynku nr 8 i 6.

Na tym nie kończą się tegoroczne plany nasad. Zarząd zamierza także poprawić estetykę terenu zielonego na osiedlu Różanym. Wkrótce zostaną wymienione deski ławek oraz stworzone zostaną kompozycje z bylin i krzewów w miejscu przetrzebionego żywopłotu na środku trawnika przed budynkiem 51.

Niezależnie od tego jeszcze przed wakacjami powstanie plac zabaw i miejsce rekreacji na terenie mikro osiedla przy ul. Sowiogórskiej. Powstaną również alejki i posadzona zostanie zieleń ozdobna, tak by ten teren stał się prawdziwym „parkiem kieszonkowym”.

Spotkanie z mieszkańcami osiedla przy ul. Sowiogórskiej

We wtorek tj. 7 maja 2024 r. w Sali PEGAZ Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyło się trzecie spotkanie mieszkańców DTBS. Tym razem uczestnicy mieli okazję porozmawiać z Zarządem na tematy związane z funkcjonowaniem mikro osiedla przy ulicy Sowiogórskiej.

Tematem wiodącym była sprawa związana z wadami ocieplenia i izolacji przeciwwilgociowej budynków nr 8 i 6. Prezes Zarządu poinformował o procedurach usuwania wad i usterek. W przypadku budynku nr 8 został wykonany przegląd gwarancyjny, w którego efekcie sformułowano listę wad do usunięcia w ramach gwarancji. Niestety firma wykonawcza uchyla się od zapisanego w umowie obowiązku próbując korzystać z kruczków prawnych by przerzucić odpowiedzialność za wykryte wady na projektantów i inwestora. Prezes zapowiedział podjęcie kroków prawnych w celu wymuszenia naprawy tych wad, a gdy to nie da rezultatu Zarząd zleci wykonanie zastępcze i kosztami obciąży Generalnego Wykonawcę. W ocenie Zarządu sprawa skończy się w sądzie, ale wcześniej wady zostaną usunięte na koszt DTBS.

Prezes przedstawił również zebranym plany Zarządu dotyczące podniesienia estetyki i jakości utrzymania trenów zielonych. Podobnie jak na innych osiedlach pasy wzdłuż miejsc postojowych gdzie wkopane są tabliczki z numerami rejestracyjnymi zostaną wysypane grysem, tak by wyeliminować obecne problemy z podkaszeniem tych fragmentów trawnika ze względu na kolizję z parkującymi pojazdami.

Wkrótce kontynuowane będą prace nad ostatecznym zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego z placem zabaw. Ambicją Zarządu jest stworzenie w tym miejscu tzw. parku kieszonkowego z dużą ilością nasad zieleni ozdobnej, alejkami przy których ustawione zostaną ławki i kosze na śmieci oraz oświetlenie solarne. Planowane jest również stworzenie miejsca integracji mieszkańców w formie zadaszonego paleniska z ławostołami gdzie przy sprzyjającej pogodzie mieszkańcy będą mogli spotykać się na wspólnym grillowaniu. W tej sprawie przeprowadzona zostanie ankieta wśród mieszkańców osiedla.

Zebrani zostali również poinformowani o harmonogramie budowy ostatniego budynku tego osiedla. Należy liczyć się z tym, że w miesiącach letnich odbywać się będzie wzmożony ruch ciężkiego sprzętu powodującego uciążliwość lecz roboty będą prowadzone w godzinach poza ciszą nocną.

Spotkania z mieszkańcami poszczególnych zespołów mieszkaniowych odbywać się będą dwa razy w roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba to zorganizujemy spotkanie wszystkich mieszkańców w celu omówienia zmian w przepisach i planów inwestycyjnych, podobnie jak to miało miejsce w zeszłym roku.

Spotkanie z mieszkańcami osiedla przy ul. Kopernika

We wtorek tj. 23 kwietnia 2024 r. w Sali PEGAZ Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców DTBS. Tym razem uczestnicy mieli okazję porozmawiać z Zarządem na tematy związane z funkcjonowaniem mikro osiedla przy ulicy Kopernika i Sienkiewicza.

Tematem wiodącym była sprawa budząca do niedawna szereg emocji, a dotycząca użytkowania placu zabaw oraz zakazu gry w piłkę pod oknami budynków mieszkalnych. Prezes Zarządu poinformował o ustaleniach jakie poczynione zostały z władzami miasta w kwestii udostępnienia i utrzymania placu do gry w piłkę przy ul. Garbarskiej. Znajduje się tam boisko trawiaste z bramkami i boisko asfaltowe do gry w koszykówkę. Wkrótce teren i urządzenia sportowe zostaną poddane renowacji i staną się doskonałą alternatywą do gry w zgodzie z regulaminem porządkowym obowiązującym na terenach zarządzanych przez DTBS.

Prezes przedstawił również zebranym plany Zarządu dotyczące podniesienia estetyki i jakości utrzymania trenów zielonych. Ustalono, że 60 cm pasy wzdłuż miejsc postojowych gdzie wkopane są tabliczki z numerami rejestracyjnymi zostaną wysypane grysem, tak by wyeliminować obecne problemy z podkaszeniem tych fragmentów trawnika ze względu na kolizję z parkującymi pojazdami.

Zgłoszono również problem zacieniania części mieszkań w budynku 25 C przez drzewa rosnące na sąsiedniej posesji. Prezes zadeklarował wystąpienie do Urzędu Miasta o wykonanie cięć pielęgnacyjnych, które ograniczą wielkość korony drzew. Na przeszkodzie stoi jednak okres lęgowy ptaków, który właśnie się zaczyna i może spowodować odłożenie w czasie tych działań do jesieni.

Wszystkie uwagi były skrzętnie notowane i będą sukcesywnie realizowane.

Było to drugie z serii spotkań zaplanowanych na wiosnę bieżącego roku. W następnej kolejności spotkamy się z mieszkańcami mikro osiedla ul. Sowiogórskiej i Nowowiejskiej.

Spotkania z mieszkańcami poszczególnych zespołów mieszkaniowych odbywać się będą dwa raz w roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba to zorganizujemy spotkanie wszystkich mieszkańców w celu omówienia zmian w przepisach i planów inwestycyjnych, podobnie jak to miało miejsce w zeszłym roku.