Ostatnie pociągnięcia pędzlem

                Jesteśmy na ostatniej prostej! Zasadnicze roboty zostały już zakończone co pozwoliło rozpocząć czynności odbiorowe. Budynek odwiedzili już inspektorzy Państwowego Nadzoru Budowlanego. Czekamy na wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu. Ten dokument będzie dala nas podstawą do powiadomienia Banku Gospodarstwa Krajowego, który kredytuje tę inwestycję, aby dokonał kontroli weryfikującej właściwe wykonanie umowy na finansowanie zwrotne.

                Wtedy zostanie już tylko przysłowiowa wisienka na torcie czyli oficjalne otwarcie i wręczenie kluczy do mieszkań. Znamy już datę tej uroczystości. Spotykamy się na parkingu przed budynkiem w piątek 28 września  o godzinie 13:00.

                Posesji nadano nr 8 gdyż całe mikro osiedle znajduje się po prawej stronie ul. Sowiogórskiej a zgodnie z przyjętą zasadą budynki po lewej stronie ulicy mają numery nieparzyste a po prawej parzyste. Z uwagi na to, że będzie czwartym z kolei uzyskał ten właśnie numer. Kolejny, który powstanie bliżej ul. Świdnickiej będzie miał nr 6 i odpowiednio kolejne. Ostatni w kolejności powstanie budynek zamykający krąg wokół kępy zieleni i temu nadany zostanie nr 10-ty.

                Nie czekając na kolejne realizacje Zarząd DTBS podjął decyzję o uporządkowaniu przyległego do obecnej i przyszłych inwestycji aby w ten sposób jak najszybciej stworzyć przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców mikro osiedla. Przez lata tern porosły chaszcze i tzw. samosiejki, które dawały schronienie degustatorom różnej maści nalewek tudzież innych uciech. Wkrótce teren ten bardziej przypominać będzie mini park niż melinę, którą jest dzisiaj. Jeśli wystarczy środków jeszcze w tym roku ostawione zostaną latarnie solarne, aby bezpiecznie można było korzystać z tego miejsca po zmroku. Docelowo teren zostanie urządzony. Powstaną alejki z ławkami i plac zabaw dla dzieci a w przyszłości być może terenowa siłownia.

                Zaraz po przekazaniu budynku jego przyszłym użytkownikom ruszamy z kolejnym projektem budynku z mieszkaniami na wynajem z dojściem do własności. Szczegóły wkrótce – po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy, który realizować będzie tę inwestycję w systemie PROJEKTUJ – BUDUJ.

Wiraż przed ostatnią prostą

Jesteśmy coraz bliżej zakończenia budowy. O wyjściu na ostatnią prostą będziemy mogli powiedzieć dopiero wtedy gdy rozpocznie się ostateczne porządkowanie terenu, nasady zieleni i montaż oświetlenia zewnętrznego. Na razie trwają jeszcze prace wykończeniowe – układanie posadzek i biały montaż. Część z Najemców już uporała się z własnym wykończeniem łazienek i kuchni. Inni kontynuują prace. Pozostali ze spokojem czekają na wykończenie w standardzie TBS.

Na zewnątrz też widać postęp robót. Cały teren utwardzony został już okrawężnikowany. Teraz wystarczy wysypać i utwardzić podbudowę z tłucznia kamiennego z wierzchnią warstwą klińca, aby następnie ułożyć na niej nawierzchnię z kostki betonowej.

Ulica Sowiogórska jest już oddana do użytku. Niestety niewiele to zmienia w kwestii dostaw materiałów wykończeniowych gdyż budowlańcy w dalszym ciągu zmuszeni są do korzystania z wjazdu tymczasowego. Dojazd od Sowiogórskiej prowadzi przez parking, który jest obecnie w budowie.

No i doczekaliśmy się!

                W końcu zniknęły ostatnie rusztowania i nasz nowy budynek ukazał się w pełnej krasie. Ekipa montażowa przystąpiła do mocowania balustrad balkonowych. Dzięki temu już wkrótce można będzie uznać, że budynek od strony zewnętrznej został ukończony. Czas najwyższy bowiem wewnątrz trwają intensywne prace wykończeniowe ponieważ w sierpniu planowane jest zgłoszenie budynku do odbioru. Procedury potrwają z pewnością kilka tygodni tak więc wrześniowy termin przekazania budynku do użytku nie jest zagrożony.

                Równolegle prowadzone są roboty zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu. Powstaje podbudowa pod parking i drogę dojazdową. Teren będzie oświetlony latarniami z oprawami ledowymi. Zainstalowany będzie również system monitoringu tak by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

                Ulica Sowiogórska – dojazd od ul. Świdnickiej – została już wykonana. Obecnie trwają czynności odbiorowe. Całość inwestycji realizowana jest zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Wszystkim Wykonawcom należą się słowa uznania za rzetelną realizację umów.

 

Nie wszystko widać na pierwszy rzut oka

Od kilku tygodni na budowie pierwszego budynku mikro osiedla DTBS pozornie nic się nie dzieje. Tymczasem wewnątrz praca wre. Zakończono montaż węzła cieplnego. Trwają roboty wykończeniowe klatek schodowych i lokali na poddaszu. Niektórzy Najemcy skorzystali z możliwości indywidualnego wykończenia swoich mieszkań. W związku z tym oprócz pracowników Generalnego Wykonawcy w budynku pracują ekipy glazurników i posadzkarzy zatrudnionych przez Najemców. Standard wykończenia pomieszczeń sanitarnych przyjęty do realizacji w DTBS jest podstawowy, spełniający wymogi formalne stawiane przez bank współfinansujący to przedsięwzięcie przez kredyt o preferencyjnym oprocentowaniu. Dlatego ci, którzy wiążą z TBS-em swoje plany w dłuższej perspektywie zdecydowali się na spersonalizowanie swoich mieszkań. Dzięki przychylności Kierownika Budowy roboty te mogą być prowadzone jeszcze przed ostatecznym odbiorem tak by moment odebrania kluczy do lokalu był rzeczywistym początkiem meblowania i użytkowania mieszkania bez zwłoki, która z reguły towarzyszy objęciu nowego lokum.

Gotowa jest również droga dojazdowa, która ma już swoją nazwę. Od dzisiaj używamy już nowego określenia lokalizacji naszej inwestycji: budowa przy ulicy Sowiogórskiej. Wszystko wskazuje na to, że GW dotrzyma zapisanych w umowie terminów i z końcem września nastąpi oficjalne otwarcie oraz wręczenie kluczy do pachnących nowością mieszkań.

Zarząd DTBS planuje już kolejną realizację. Zaraz po zakończeniu pierwszego ruszy budowa kolejnego budynku. Tym razem w nieco innym systemie – Najem z Dojściem do Własności.

Więcej informacji na temat programu….

Ulotka

Komunikat

Ważne informacje dla nowych lokatorów!

Informujemy, że  od dnia 04.06.2018 r. najemcy lokali przy ul. Świdnickiej będą mieli możliwość wejścia do swoich mieszkań w celu wykonania pomiarów i prac wykończeniowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. (Tomasz Janiga tel. 600 389 846)

Jednocześnie przypominamy, że osoby które zdecydowały się na personalizacje mieszkań na swój koszt zobowiązane są do rozpoczęcia prac najpóźniej do 01.07.2018 r. i zakończenia ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2018 r. Wynika to z potrzeby zgłoszenia kompletnie wykończonego budynku do odbioru nie później niż do końca sierpnia 2018 r. Każde opóźnienie wykończenia lokalu skutkować będzie opóźnieniem w odbiorze całego budynku i tym samym przesunięciem terminu przekazania lokali do zamieszkania.

W przypadku niewywiązania się z ww. terminów prace zostaną wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z standardem TBS.

Zastój tylko pozorny

Pogoda ma ogromne znaczenie w procesie budowlanym. Nie jest dobrze gdy wieje, ale nie jest też dobrze gdy temperatura w słońcu przekracza 40o C. Trudno bowiem w takiej temperaturze fizycznie pracować na elewacji czy dachu. Dlatego obecnie trwają intensywne prace wewnętrzne przy wykończeniu mieszkań. Po ułożeniu tynków na ścianach montowane są stropy podwieszone na kondygnacji poddasza. Wkrótce nastąpi montaż węzła cieplnego i podłączenie do sieci

Nowe osiedle będzie monitorowane. Nauczeni doświadczeniem z osiedla Różanego postanowiliśmy równolegle do zagospodarowania terenu wykonać okablowanie i zamontować kilka kamer, aby mieszkańcy naszego budynku czuli się bezpieczniej. Kolejne budynki powiększać będą sieć monitoringu. Chcemy aby nasze mikro osiedle było oazą spokoju. W tym względzie wiele zależeć będzie od samych mieszkańców. To ich wzajemne relacje będą budować klimat tego miejsca.

Zarząd DTBS bada możliwość wstępnego uporządkowania terenu obecnie porośniętego drzewami i krzewami. Projekt zagospodarowania terenu osiedla zakłada w tym miejscu zieleń rekreacyjną z placem zabaw i mini siłownią terenową. Chcemy wykorzystać jak najwięcej z istniejącego drzewostanu by od samego początku mieszkańcy mieli możliwość korzystania z tego miejsca w celach rekreacyjnych.

 

Zapraszamy do nowego budynku!

Jeszcze tylko kilka tygodni i będziemy mogli wygłosić tę sentencję. Trwają bowiem intensywne prace wykończeniowe w pierwszym z pięciu budynków projektowanych przy ulicy Świdnickiej. Już dzisiaj elewacja frontowa wygląda na skończoną. brakuje tylko drzwi wejściowych. Nie są one montowane ze względu na stały ruch na klatkach schodowych, którymi dostarczany jest materiał do robót tynkarskich. W tej sytuacji drzwi mogłyby zostać uszkodzone, a przecież oczekujemy, że na otwarcie wszystko będzie lśniło czystością i pachniało nowością.

Do czasu zakończenia wszystkich robót wewnętrznych budynek pozostanie otwarty. Po wyschnięciu tynków nastąpi montaż stolarki drzwiowej i ułożenie posadzek. Następnie przyjdzie czas na mocowanie balustrad balkonów i tzw. „biały montaż” armatury sanitarnej. Dopiero wtedy zostanie wykończona i zamknięta klatka schodowa.

Równolegle rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu terenu. Znaczna część przyszłego parkingu została wykorytowana aby dać miejsce na podbudowę z kamiennego tłucznia, na którym ułożona zostanie kostka betonowa. Wcześniej ułożona zostanie instalacja oświetlenia zewnętrznego i monitoringu. Znów postęp robót będzie widoczny z tygodnia na tydzień.

Na dachu – dachówka

Doczekaliśmy się! Rozpoczęto właśnie układanie dachówki ceramicznej na dachu pierwszego budynku mikro osiedla DTBS przy ulicy Świdnickiej. Po ułożeniu membrany paroprzepuszczalnej i ułożeniu łat na połaci dachowej przystąpiono do ostatniej i najbardziej oczekiwanej fazy realizacji kluczowego elementu budynku jakim bez wątpienia jest dach. To pod nim znajdujemy przysłowiowe schronienie. Gdy pojawia sie dach możemy już mówić o budynku a nie budowie. Zwłaszcza, że zakończono również montaż stolarki okiennej. Za kilkanaście dni zakończone zostaną zewnętrzne prace na budynku i znikną rusztowania. Do montażu pozostaną tylko balustrady balkonów i oczom przyszłych najemców ukaże się ich budynek w pełnej krasie. Zgodnie z harmonogramem jeszcze w maju Wykonawca przystąpi do ostatecznego zagospodarowania terenu.

Zapewne wcześniej powstanie realizowana równolegle droga dojazdowa od strony ul. Świdnickiej. Zarząd DTBS wystąpił do Rady Miejskiej Dzierżoniowa o nadanie nazwy tej ulicy przedstawiając kilka propozycji. Wśród nich najbardziej trafioną wydaje się ulica Sowiogórska. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na majowej sesji Rady Miejskiej.

Elewacja w kolorze

Dla wielu oglądających najnowsze zdjęcia może być niezrozumiałe to, że jeszcze nie skończyły się roboty dachowe a już została ocieplana i pokryta barwionym tynkiem elewacja frontowa. Jest to wynik równoległego działania podwykonawców, którzy zostali zakontraktowani do wykonania określonego zakresu robót. W sytuacji gdy zakresy tych robót nie kolidują ze sobą nic nie stoi na przeszkodzie aby działać nie tracąc czasu i sprzyjającej aury. To nie wszystko bowiem wewnątrz budynku także wre praca na kilku frontach. Tym razem stosowany jest system kroczący. Po wykonaniu ścian działowych do akcji wkraczają instalatorzy a po nich posadzkarze. W tym samym czasie montowana jest stolarka okienna. Gdy pomieszczenia są już zamknięte pole do popisu mają tynkarze. I tak mieszkanie po mieszkaniu i klatka po klatce. Ta faza robót jest najbardziej pracochłonna i coraz mniej widoczna z zewnątrz. Dopiero po zakończeniu robót elewacyjnych i demontażu rusztowań nastąpi kolejna faza związana z ostatecznym kształtowaniem terenu oraz realizacją dojść, dojazdów i parkingu. A wtedy sianie trawy, sadzenie drzew i krzewów i przygotowanie do odbioru. To zaledwie za niespełna 4 miesiące!

Drogowcy również nie próżnują. Tu postęp robót widać gołym okiem. Prowadzone są ostatnie roboty przygotowawcze przed układaniem nawierzchni. Gotowe są już nawet zjazdy na posesje i równany jest teren przyległy do drogi. Tylko patrzeć jak pojawią się wywrotki z masą asfaltową i walce, które nadadzą ostateczny kształt nowej nawierzchni. Odetchną mieszkańcy okolicznych posesji, którzy obecnie mają spore trudności z dojazdem na zaplecza swoich posesji. Skorzystają także mieszkańcy budynków DTBS przy ul. Nowowiejskiej. Dojazd od Świdnickiej będzie o wiele bardziej wygodny.