Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Obszar Zachodni:

os. Różane, ul. Nowowiejska, ul. Sowiogórska .

Obszar Wschodni:

ul. Kopernika, ul. Sienkiewicza, ul. Ząbkowicka.

Przeglądy instalacji elektrycznej

Informujemy, że od kwietnia na budynkach znajdujących się na os. Różanym 53 ABC, 51 ABCD i 50 ABCD, przeprowadzane będą przeglądy instalacji elektrycznej. Przeglądy są bezpłatne.

03 Widok na gliniankę

Kończy się piąty miesiąc realizacji budynku DTBS przy ulicy glinianej. Po wymurowaniu drugiej kondygnacji trwają prace przygotowawcze do ułożenia stropu nad pierwszym piętrem. Z poziomu pierwszego piętra od strony południowo-zachodniej rozpościera się piękny widok na gliniankę otoczoną dziko rosnącą zielenią. Ci którzy wybrali mieszkania z balkonami na tę stronę z pewnością będą zadowoleni z widoków.

Pomimo tego, że zastosowano stropy prefabrykowane typu FILIGRAN wymagają one montażowego podparcia na czas wykonania nadlewki betonowej, która ostatecznie kończy etap wykonania stropu. Niezbędne też jest równoległe ustawienie prefabrykowanych płyt balonowych bo ich zbrojenie jest zintegrowane ze zbrojeniem stropu.

I tu pojawia się problem, który dotyka obecnie wszystkie budowy w kraju – ogromne opóźnienia w realizacji zamówień prefabrykatów i materiałów budowlanych oraz galopujące ceny. Nasza budowa niemal od początku boryka się z tymi problemami i już dzisiaj wiadomo, że wykonawca ma ponad 2 miesiące opóźnienia w stosunku do harmonogramu przyjętego w momencie podpisania umowy na generalne wykonawstwo z firmą SKOMAR z Barda Śląskiego. Obecnie na budowie pozostaje lokalny podwykonawca – firma AVIT ze Strzelina. Dodatkowo sytuacja epidemiologiczna i wynikające z niej ograniczenia również przyczyniły się do powstania zaległości. Trudno zatem określić dzisiaj ostateczny termin zakończenia budowy.

Finał tuż.. tuż…

Jeszcze ostatnie pociągnięcia pędzlem, jeszcze montaż armatury, próby, sprawdzenia i kolejny budynek na mikro osiedlu przy ul. Sowiogórskiej zostanie oddany do użytku. Wkrótce rozpocznie się komisyjna procedura odbiorowa i jeśli nie będzie zbyt wielu poprawek to z początkiem marca lokatorzy nowych mieszkań otrzymają klucze do długo oczekiwanych mieszkań.

Wykonawca od początku musiał zmierzyć się z niesprzyjającymi okolicznościami. Ilekroć wszystko było gotowe do wylania betonu przychodziło załamanie pogody i temperatury, które wykluczały możliwość kontynuowania prac.

Później dosięgła nas wszystkich druga fala pandemii co przerzedziło szeregi budowlańców i zdezorganizowało front robót. Zaraz potem pojawiły się ogromne trudności w zaopatrzeniu, o znaczącym wzroście cen materiałów budowlanych nie wspominając.

Gotowy jest również parterowy pawilon handlowy, który będzie łącznikiem pomiędzy kończonym budynkiem a kolejnym, który powstanie wzdłuż ul. Świdnickiej. W pawilonie otwarty zostanie sklep spożywczy lokalnej sieci handlowej co znacząco ułatwi codzienne zakupy. Skorzystają także mieszkańcy pobliskiego osiedla domów jednorodzinnych zwłaszcza wtedy, gdy uruchomiony zostanie kolejny odcinek obwodnicy południowej odciążając ulicę Świdnicką od ruchu tranzytowego.

Czas na I piętro!

Minęło raptem 2 tygodnie a już kolejna kondygnacja jest wymurowana. Równolegle do murarzy pracują cieśle i zbrojarze. Szyb windowy i główne podciągi żelbetowe nie mogą być prefabrykowane, dlatego zostaną wykonane w tradycyjnej technologii wylewania „na mokro”.
Gdy mury i szalunki zostaną ustawione na poziomie stropu przyjadą prefabrykowane płyty stropowe z wcześniej przygotowanymi otworami technologicznymi na przewody wentylacyjne i tzw. szachty do prowadzenia głównych pionów instalacji wodnej, elektrycznej, c.o. i kanału wentylacji mechanicznej garażu.
Zakończono również powodzeniem odwierty i zainstalowano tzw. sondy, które staną się źródłem odnawialnej energii cieplnej przetwarzanej przez pompy ciepła do temperatury koniecznej do ogrzania mieszkań. Ciepła woda użytkowa będzie dostarczana z ciepłowni ZEC, która zapewni wystarczającą moc cieplną na wypadek awarii lub niedomagań systemu opartego na pompie ciepła. Ta technologia sprawdziła się już w wielu miejscach – w tym w oświęcimskim TBSie lecz, jak każda nowość, wymaga czasu aby oswoić się z brakiem grzejników we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienki, gdzie odpowiedni komfort cieplny zapewni dodatkowy, naścienny grzejnik drabinowy, chętnie używany przez lokatorów do suszenia ręczników.

Poziom + 3,06

Dzisiaj ważny dzień. Zgodnie z przyjętym harmonogramem strop nad parterem został zalany. Warunki pogodowe były nieszczególne – typowa marcowa aura, ale technologia tzw. betonu z ciepłym kruszywem daje gwarancję, że pomimo nieznacznych spadków temperatury na przestrzeni najbliższych kilku nocy możemy być spokojni o jakość i wytrzymałość betonu. Dzięki temu udało się uniknąć przestoju co oznacza, że zaraz po weekendzie ruszą prace murarskie kolejnej kondygnacji.

Równolegle, w pobliskim zagajniku trwają intensywne prace geologiczne. Nowy budynek będzie bowiem zasilany ciepłem odnawialnym pochodzących z 10 sond zagłębionych na 200 m gdzie panują stabilne warunki geotermalne. Czynnik grzewczy przechodzić będzie kilka stopni sprężania i rozprężania w pompie ciepła uzyskując pożądaną temperaturę roboczą. Takie rozwiązanie zasilać będzie system mat kapilarnych ogrzewając całą powierzchnię sufitu w zimie a w lecie po odwróceniu procesu mieszkania będą schładzane praktycznie „za darmo”. Każdy najemca sam będzie regulował żądaną temperaturę. To nowatorskie rozwiązanie przebojem wchodzi na rynek budownictwa wielorodzinnego. My będziemy jedni z pierwszych.

 

 

Parter prawie gotowy

Minęło zaledwie kilka dni pracy murarzy, a możemy już oglądać komplet ścian zewnętrznych i wydzielających poszczególne mieszkania. Przy takim tempie robót możemy spodziewać się wkrótce gotowej pierwszej kondygnacji mieszkalnej. Równolegle bowiem przygotowywane są podpory montażowe pod płyty stropowe. Doświadczenie poprzedniej kondygnacji pozwala sądzić, że strop powstanie w 3 dni włącznie z ułożeniem płyt, uzupełnieniem zbrojenia i zalaniem mieszanką betonową. Tym razem nie grożą nam emocje związane z obserwacją słupka rtęci. Prognozy są korzystne i tym razem nie powinno być przestoju.

Materiał na kolejną kondygnację jest już zamówiony i gdy tylko zwiąże beton na stropie rozpocznie się murowanie kolejnej kondygnacji. Dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych rośnie również klatka schodowa, która oplata szyb windowy. Zgodnie z nowym standardem wszystkie budynki budowane przez dzierżoniowski TBS są wyposażane w windę, która umożliwia swobodny dostęp do wszystkich kondygnacji dla osób starszych i inwalidów. To co jeszcze niedawno było luksusem, dziś jest już normą. Aby ograniczyć koszty związane z zasilaniem windy w energię elektryczną, na południowej połaci dachu zamontowane będą panele fotowoltaiczne, które w znaczący sposób obniżą koszty eksploatacji budynku.

 

 

Najgorsze już za nami!

Fala mrozów na szczęście nie trwała zbyt długo. Przestój na budowie trwał zaledwie 1 tydzień. Kluczową sprawą był wybór odpowiedniego czasu do zalania stropu nad garażem. Gdyby budowlańcy spóźnili się choćby o jeden dzień to roboty zostały by przerwane na minimum 2-3 tygodnie. Zmobilizowano wszystkie siły. Skoordynowano dostawy tzw. „ciepłej mieszanki” betonowej, a pod stropem odpalono cztery dmuchawy, które przez cały okres mrozów utrzymywały temperaturę powyżej zera. Od góry strop docieplono matami ze słomy, a gdy pojawiła się gruba warstwa śniegu mogliśmy spokojnie czekać na koniec okresu wiązania betonu. Po ociepleniu i zdjęciu zabezpieczeń dokonano inspekcji jakości betonu – wynik bardzo zadawalający! Możemy działać dalej.

W oczekiwaniu na ocieplenie pracowali zbrojarze. Dzięki temu, jak tylko oczyszczono strop, zostały ustawione szalunki słupów, w które włożono przegotowane za wczasu zbrojenie i zalano betonem. Mamy zatem gotowe podpory podciągów następnego stropu. Teraz czas na murarzy. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, to kolejna kondygnacja będzie gotowa w pierwszej dekadzie marca.

Jeszcze chwila i będziemy mieli stan „zero”

Pomimo zmiennych warunków atmosferycznych na placu budowy dużo się dzieje. Bardzo sprawnie przebiegł montaż płyt stropowych w systemie FILIGRAN. System ten polega na układaniu prefabrykatów w postaci cienkowarstwowych płyt żelbetowych ze zbrojeniem dolnym, które odpowiedzialne jest za przeniesienie większej części obciążeń stropu.  Z płyt tych wystają strzemiona i część zbrojenia górnego. W następnej kolejności zbrojarze uzupełniają zbrojenie górne, tak by zintegrować poszczególne elementy między sobą i podciągami, które zostały wyszalowane i zazbrojone wcześniej. Teraz nastąpi wylanie mieszanki betonowej, która po związaniu stanowić będzie quasi monolityczny strop żelbetowy. Płyty prefabrykowane są przemysłowo z użyciem najnowszych technologii, dzięki czemu elementy są idealnie równe i wzajemnie spasowane. Posiadają otwory technologiczne do prowadzenia instalacji i wentylacji co pozwala uniknąć pracochłonnego kucia otworów w stropie. Czekamy teraz na okno pogodowe, które pozwoli bezpiecznie wykonać betonowanie.