Nie wszystko widać na pierwszy rzut oka

Od kilku tygodni na budowie pierwszego budynku mikro osiedla DTBS pozornie nic się nie dzieje. Tymczasem wewnątrz praca wre. Zakończono montaż węzła cieplnego. Trwają roboty wykończeniowe klatek schodowych i lokali na poddaszu. Niektórzy Najemcy skorzystali z możliwości indywidualnego wykończenia swoich mieszkań. W związku z tym oprócz pracowników Generalnego Wykonawcy w budynku pracują ekipy glazurników i posadzkarzy zatrudnionych przez Najemców. Standard wykończenia pomieszczeń sanitarnych przyjęty do realizacji w DTBS jest podstawowy, spełniający wymogi formalne stawiane przez bank współfinansujący to przedsięwzięcie przez kredyt o preferencyjnym oprocentowaniu. Dlatego ci, którzy wiążą z TBS-em swoje plany w dłuższej perspektywie zdecydowali się na spersonalizowanie swoich mieszkań. Dzięki przychylności Kierownika Budowy roboty te mogą być prowadzone jeszcze przed ostatecznym odbiorem tak by moment odebrania kluczy do lokalu był rzeczywistym początkiem meblowania i użytkowania mieszkania bez zwłoki, która z reguły towarzyszy objęciu nowego lokum.

Gotowa jest również droga dojazdowa, która ma już swoją nazwę. Od dzisiaj używamy już nowego określenia lokalizacji naszej inwestycji: budowa przy ulicy Sowiogórskiej. Wszystko wskazuje na to, że GW dotrzyma zapisanych w umowie terminów i z końcem września nastąpi oficjalne otwarcie oraz wręczenie kluczy do pachnących nowością mieszkań.

Zarząd DTBS planuje już kolejną realizację. Zaraz po zakończeniu pierwszego ruszy budowa kolejnego budynku. Tym razem w nieco innym systemie – Najem z Dojściem do Własności.

Więcej informacji na temat programu….

Ulotka

Komunikat

Ważne informacje dla nowych lokatorów!

Informujemy, że  od dnia 04.06.2018 r. najemcy lokali przy ul. Świdnickiej będą mieli możliwość wejścia do swoich mieszkań w celu wykonania pomiarów i prac wykończeniowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. (Tomasz Janiga tel. 600 389 846)

Jednocześnie przypominamy, że osoby które zdecydowały się na personalizacje mieszkań na swój koszt zobowiązane są do rozpoczęcia prac najpóźniej do 01.07.2018 r. i zakończenia ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2018 r. Wynika to z potrzeby zgłoszenia kompletnie wykończonego budynku do odbioru nie później niż do końca sierpnia 2018 r. Każde opóźnienie wykończenia lokalu skutkować będzie opóźnieniem w odbiorze całego budynku i tym samym przesunięciem terminu przekazania lokali do zamieszkania.

W przypadku niewywiązania się z ww. terminów prace zostaną wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z standardem TBS.

Zastój tylko pozorny

Pogoda ma ogromne znaczenie w procesie budowlanym. Nie jest dobrze gdy wieje, ale nie jest też dobrze gdy temperatura w słońcu przekracza 40o C. Trudno bowiem w takiej temperaturze fizycznie pracować na elewacji czy dachu. Dlatego obecnie trwają intensywne prace wewnętrzne przy wykończeniu mieszkań. Po ułożeniu tynków na ścianach montowane są stropy podwieszone na kondygnacji poddasza. Wkrótce nastąpi montaż węzła cieplnego i podłączenie do sieci

Nowe osiedle będzie monitorowane. Nauczeni doświadczeniem z osiedla Różanego postanowiliśmy równolegle do zagospodarowania terenu wykonać okablowanie i zamontować kilka kamer, aby mieszkańcy naszego budynku czuli się bezpieczniej. Kolejne budynki powiększać będą sieć monitoringu. Chcemy aby nasze mikro osiedle było oazą spokoju. W tym względzie wiele zależeć będzie od samych mieszkańców. To ich wzajemne relacje będą budować klimat tego miejsca.

Zarząd DTBS bada możliwość wstępnego uporządkowania terenu obecnie porośniętego drzewami i krzewami. Projekt zagospodarowania terenu osiedla zakłada w tym miejscu zieleń rekreacyjną z placem zabaw i mini siłownią terenową. Chcemy wykorzystać jak najwięcej z istniejącego drzewostanu by od samego początku mieszkańcy mieli możliwość korzystania z tego miejsca w celach rekreacyjnych.

 

Zapraszamy do nowego budynku!

Jeszcze tylko kilka tygodni i będziemy mogli wygłosić tę sentencję. Trwają bowiem intensywne prace wykończeniowe w pierwszym z pięciu budynków projektowanych przy ulicy Świdnickiej. Już dzisiaj elewacja frontowa wygląda na skończoną. brakuje tylko drzwi wejściowych. Nie są one montowane ze względu na stały ruch na klatkach schodowych, którymi dostarczany jest materiał do robót tynkarskich. W tej sytuacji drzwi mogłyby zostać uszkodzone, a przecież oczekujemy, że na otwarcie wszystko będzie lśniło czystością i pachniało nowością.

Do czasu zakończenia wszystkich robót wewnętrznych budynek pozostanie otwarty. Po wyschnięciu tynków nastąpi montaż stolarki drzwiowej i ułożenie posadzek. Następnie przyjdzie czas na mocowanie balustrad balkonów i tzw. „biały montaż” armatury sanitarnej. Dopiero wtedy zostanie wykończona i zamknięta klatka schodowa.

Równolegle rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu terenu. Znaczna część przyszłego parkingu została wykorytowana aby dać miejsce na podbudowę z kamiennego tłucznia, na którym ułożona zostanie kostka betonowa. Wcześniej ułożona zostanie instalacja oświetlenia zewnętrznego i monitoringu. Znów postęp robót będzie widoczny z tygodnia na tydzień.

Na dachu – dachówka

Doczekaliśmy się! Rozpoczęto właśnie układanie dachówki ceramicznej na dachu pierwszego budynku mikro osiedla DTBS przy ulicy Świdnickiej. Po ułożeniu membrany paroprzepuszczalnej i ułożeniu łat na połaci dachowej przystąpiono do ostatniej i najbardziej oczekiwanej fazy realizacji kluczowego elementu budynku jakim bez wątpienia jest dach. To pod nim znajdujemy przysłowiowe schronienie. Gdy pojawia sie dach możemy już mówić o budynku a nie budowie. Zwłaszcza, że zakończono również montaż stolarki okiennej. Za kilkanaście dni zakończone zostaną zewnętrzne prace na budynku i znikną rusztowania. Do montażu pozostaną tylko balustrady balkonów i oczom przyszłych najemców ukaże się ich budynek w pełnej krasie. Zgodnie z harmonogramem jeszcze w maju Wykonawca przystąpi do ostatecznego zagospodarowania terenu.

Zapewne wcześniej powstanie realizowana równolegle droga dojazdowa od strony ul. Świdnickiej. Zarząd DTBS wystąpił do Rady Miejskiej Dzierżoniowa o nadanie nazwy tej ulicy przedstawiając kilka propozycji. Wśród nich najbardziej trafioną wydaje się ulica Sowiogórska. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na majowej sesji Rady Miejskiej.

Elewacja w kolorze

Dla wielu oglądających najnowsze zdjęcia może być niezrozumiałe to, że jeszcze nie skończyły się roboty dachowe a już została ocieplana i pokryta barwionym tynkiem elewacja frontowa. Jest to wynik równoległego działania podwykonawców, którzy zostali zakontraktowani do wykonania określonego zakresu robót. W sytuacji gdy zakresy tych robót nie kolidują ze sobą nic nie stoi na przeszkodzie aby działać nie tracąc czasu i sprzyjającej aury. To nie wszystko bowiem wewnątrz budynku także wre praca na kilku frontach. Tym razem stosowany jest system kroczący. Po wykonaniu ścian działowych do akcji wkraczają instalatorzy a po nich posadzkarze. W tym samym czasie montowana jest stolarka okienna. Gdy pomieszczenia są już zamknięte pole do popisu mają tynkarze. I tak mieszkanie po mieszkaniu i klatka po klatce. Ta faza robót jest najbardziej pracochłonna i coraz mniej widoczna z zewnątrz. Dopiero po zakończeniu robót elewacyjnych i demontażu rusztowań nastąpi kolejna faza związana z ostatecznym kształtowaniem terenu oraz realizacją dojść, dojazdów i parkingu. A wtedy sianie trawy, sadzenie drzew i krzewów i przygotowanie do odbioru. To zaledwie za niespełna 4 miesiące!

Drogowcy również nie próżnują. Tu postęp robót widać gołym okiem. Prowadzone są ostatnie roboty przygotowawcze przed układaniem nawierzchni. Gotowe są już nawet zjazdy na posesje i równany jest teren przyległy do drogi. Tylko patrzeć jak pojawią się wywrotki z masą asfaltową i walce, które nadadzą ostateczny kształt nowej nawierzchni. Odetchną mieszkańcy okolicznych posesji, którzy obecnie mają spore trudności z dojazdem na zaplecza swoich posesji. Skorzystają także mieszkańcy budynków DTBS przy ul. Nowowiejskiej. Dojazd od Świdnickiej będzie o wiele bardziej wygodny.

Wiosenne ożywienie

Piękna pogoda ostatnich dni wszystkim poprawiła nastrój, nie wyłączając budowlańców. Na budowie praca wre na kilku frontach. Jednocześnie realizowane są roboty elewacyjne i dachowe a także roboty wewnętrzne. W dużej części wykonane zostały instalacje i tam układane są już tynki. Mieszkania zaczynają przybierać ostateczny wygląd. Po tynkach przyjdzie kolej na posadzki i montaż stolarki wewnętrznej. Za chwilę inwestycja uniezależni się od warunków pogodowych bo po przekryciu dachu i montażu ostatnich okien budynek stanie się kompletnie szczelny. Inwestycja wkroczy w najbardziej pracochłonną fazę związaną z ostatecznym wykończeniem.

Równie szybko kontynuowane są roboty drogowe. Ukończone zostało okrawężnikowanie ulicy na całej długości wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami. Rozpoczęto przygotowanie podsypki pod kostkę na chodnikach. Stosowana jest pół automatyczna technologia wyrównania powierzchni z użyciem suwnicy na całej szerokości chodnika prowadzonej na rolkach po wcześniej wypoziomowanych krawężnikach. Tak przygotowane podłoże gwarantuje ułożenie kostki na idealnie prostą płaszczyznę. Przygotowano również zjazdy na posesję nowo budowanego osiedla jak również w kierunku istniejącego dojazdu do budynków przy ul. Nowowiejskiej. Skończą się wreszcie problemy z użytkowaniem stromego wjazdu od tej ulicy.

Święta, Święta i po Świętach

Po krótkiej przerwie świątecznej roboty budowlane ruszyły pełną parą. W jednej trzeciej budynek jest już przykryty dachem z łatami przygotowanymi pod układanie dachówki. Pogoda dopisuje. Upragniona od wielu tygodni wiosna chyba już na dobre zagościła w Dzierżoniowie z czego cieszą sie nie tylko spragnieni słońca mieszkańcy, ale też budowlańcy na naszej budowie. Rozpoczęły się bowiem roboty wykończeniowe. Wylewane są posadzki i układane tynki w pomieszczeniach gdzie wykonano już roboty instalacyjne. Dodatnie temperatury i mała wilgotność powietrza sprzyjają szybkiemu wiązaniu zapraw co usprawnia proces budowlany.

Kontynuowane są również roboty drogowe. Zarząd DTBS jest w stałym kontakcie z nadzorującym te roboty Urzędem Miasta. Dzięki odpowiedniemu zsynchronizowaniu robót na obu budowach nie dochodzi do kolizji interesów obu Wykonawców i, co z naszego punktu widzenia najważniejsze, droga zostanie oddana do użytku przed ostatecznym odbiorem budynku. Dzięki temu nowi lokatorzy będą mogli dokonać przeprowadzki korzystając z wygodnego dojazdu nową drogą.

 

Zrobili nas na szaro!

Nie w przenośni lecz dosłownie realizowany budynek DTBS zyskał szarą okładzinę. Jest to styropian chrakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Zgodnie z projektem jest obecnie montowany na ścianach zewnętrznych. Uszczelniane są również spoiny na łączeniach wszystkich płyt styropianowych tak by zapobiec tzw. mostkom cieplnym. Wszystko po to by w najwyższym stopniu zadbać o termoizolacyjność przegród zewnętrznych, która ma znaczny wpływ na zużycie energii cieplnej a tym samym zimowe koszty utrzymania mieszkania.

Równolegle powstaje droga dojazdowa od strony ul. Świdnickiej. Po wykonaniu tzw. podbudowy ustawiane są krawężniki. Widać jest już obrys drogi i parkingów. Dzięki precyzyjnie przeprowadzonym robotom ziemnym udało się uchronić istniejące krzewy ozdobne i drzewa pomiędzy drogą a szczytową ścianą budynku. Po zakończeniu prac elewacyjnych teren wokół budynku zostanie uporządkowany i zazieleniony. Dzięki temu nowi lokatorzy od samego początku będą mogli w pełni korzystać z terenu posesji.