Deklaracje o dochodach do 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Towarzystwa Budownictwa Społecznego mają obowiązek zbierać deklaracje dochodowe od swoich najemców. Raz na dwa lata w terminie do 31 maja najemcy lokali w TBS składają w formie oświadczenia deklarację o dochodach w celu weryfikacji czy pozostają w przewidzianym prawem przedziale dochodowym uprawniającym do wynajmowania mieszkania w systemie TBS. Oświadczenia są niejawne i podlegają ochronie danych osobowych.

Ostateczny termin składania deklaracji został wyznaczony na dzień 31.08.2017 r.

W przypadku niezłożenia deklaracji Zarząd Spółki dokona przeliczenia stawki czynszu do poziomu rynkowego. Zachęcamy zatem wszystkich, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji o dochodach, do wywiązania się z tego obowiązku, aby uniknąć niepotrzebnych problemów w przyszłości.

Obowiązek ten nie dotyczy najemców, którzy zamieszkują w zasobach DTBS krócej niż 2 lata

Rusza budowa nowego domu mieszkalnego

Na 16 sierpnia 2017 r. zaplanowano przekazanie placu budowy Wykonawcy, który realizować będzie nowy, 27-rodzinny budynek mieszkalny. Harmonogram zakłada 12 miesięczny cykl realizacji, ale jeżeli aura okaże się łaskawa – zwłaszcza zimą – to niewykluczone jest skrócenie tego terminu. Planowany termin przekazania mieszkań do użytkowania przez nowych najemców zaplanowano we wrześniu 2018 roku

Losowanie mieszkań w nowym budynku.

W dniu 9.05.2017 roku w sali Pegaz (na parterze) odbędzie się losowanie mieszkań w nowym budynku. Zapraszamy. jeśli chcesz zamieszkać z nami Przyjdź do biura DTBS.

Spotkanie dla osób zainteresowanych nową inwestycją.

W dniu 24.04.2017 roku o godz. 16 w sali Pegaz (parter) odbyło się spotkanie dla osób zainteresowanych nowobudowanym budynkiem przy ulicy Świdnickiej.

Na spotkaniu przedstawiono zasady rozdziału mieszkań i obliczania partycypacji.

Życzenia Wielkanocne

Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, wiosennych nastrojów, ciepła, radosnej atmosfery, miłych spotkań z najbliższymi oraz smacznego jajka i mokrego lanego poniedziałku.

Zarząd i pracownicy
Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Przetarg

Budowa budynku mieszkalnego w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego 27- rodzinnego.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 30/03/2017 do godziny 10:00

Nowe stawki czynszu

Przypominamy, że zmianie ulegają stawki czynszu. Zmiana stawek obowiązuje od miesiąca luty 2017 roku. Prosimy o ustawienie dyspozycji w bankach zgodnie z nowymi naliczeniami.

Wymiana wodomierzy

Zarząd DTBS informuje, że w miesiącu styczeń 2017 roku będzie dokonywana wymiana wodomierzy z uwagi na upływ okresu ważności legalizacji. Wymiana dotyczy budynków:
1. Kopernika 25 EF
2. Różane 51
Wymiany dokona firma „JOEL” z Dzierżoniowa

Roczne rozliczenie zużycia wody

Zarząd DTBS informuje, że do dnia 5 stycznia nastąpi rozliczenie wody za 2016 rok. Rozliczenia otrzymają Państwo do skrzynek pocztowych.