Relacja ze spotkania z najemcami DTBS

W dniu 21 września br. odbyło się spotkanie Mieszkańców DTBS z Zarządem Spółki przy udziale Rady Nadzorczej i władz miasta. Omówiono szereg spraw, które zgłoszone zostały wcześniej na spotkaniu z Burmistrzem Dzierżoniowa. Wywiązała się merytoryczna dyskusja, w efekcie której wypracowano konkluzję, iż dla poprawy sytuacji niezbędna jest lepsza komunikacja pomiędzy Zarządem a Mieszkańcami. Prezes poinformował o wprowadzeniu stałych godzin przyjmowania skarg i wniosków – w każdy wtorek od godz. 14:30 do 16:30. Zadeklarował również możliwość bezpośredniego kontaktu po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu.

Wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom opracowaliśmy ankietę, w której każdy chętny będzie mógł wyrazić swoją opinię na temat najbardziej istotnych kwestii związanych z potrzebami remontowymi, modernizacjami budynków i terenów przyległych, będących w posiadaniu DTBS. Zwracamy się z prośbą o czytelne wypełnienie ankiety.

Po analizie ankiet i weryfikacji naszych możliwości finansowych Zarząd przedstawi plan działania na najbliższe miesiące oraz rok przyszły i lata następne. Plan remontów będzie corocznie aktualizowany i po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą będzie publikowany na naszej stronie www.dtbs.pl oraz na facebooku. Niezależnie od tego organizowane będą cykliczne spotkania z najemcami mieszkań w poszczególnych lokalizacjach, aby omawiać konkretne przypadki dotyczące ich budynków i terenów.

Zakończenie Inwestycji przy ul. Prusa

W czwartek 31.08.2023 r. odbyła się miła uroczystość przekazania kluczy do 48 nowych mieszkań komunalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie. DTBS pełnił na tym zadaniu funkcję inwestora zastępczego. W budynkach znajdują się mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Dwa budynki połączone zostały parterowym lokalem usługowym.  W każdej klatce schodowej została zainstalowana winda. Dzięki temu wszystkie mieszkania są dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych.  Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych, a w niewielkiej odległości plac zabaw dla dzieci.

Inwestycja została ukończona 3 miesiące przed planowanym terminem i dzięki temu już dzisiaj rodziny mogą wprowadzić się do swojego nowego lokum.

Życzymy wszystkim nowym Lokatorom spokojnego zamieszkiwania w zgodnej, dobrosąsiedzkiej atmosferze.

Ogłoszenie!

Dzień dobry, informujemy, że od 01.09.2023 r. wchodzi w życie nowy Regulamin porządku domowego, który zostanie dostarczony do skrzynek na listy oraz umieszczony w miejscach ogólnodostępnych.

Nowy Regulamin został również zaktualizowany na naszej stronie internetowej w zakładce „dokumenty”.

Inwestycja przy ul. Prusa jest już na ostatniej prostej!

Zniknęły ostatnie rusztowania i budynek ukazał się w pełnej krasie. Od kilku tygodni na budowie pozornie nic się nie dzieje. Tymczasem wewnątrz trwają intensywne prace wykończeniowe klatek schodowych i lokali. Na 31 lipca został wyznaczony termin komisyjnego odbioru technicznego. Równolegle budynki zostały zgłoszone do odbioru do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego bowiem ten właśnie organ wydaje decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania

Wszystko wskazuje na to, że z końcem sierpnia nastąpi oficjalne otwarcie oraz wręczenie kluczy do nowych mieszkań komunalnych..