Informacje o systemie TBS

 1. Przedmiot działania:
  DTBS jest spółką miejską (100% kapitału gminy) działa na zasadzie „non profit” bowiem wypracowany zysk przeznaczony jest w całości na inwestycje i modernizacje, a nie na wypłatę dywidendy. Przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 2. Źródła finansowania TBS:
  Działalność inwestycyjna jest finansowana przy udziale:

  • kredytu z krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub innych banków komercyjnych do 70% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego budowlanego.
  • własnych środków Towarzystwa w tym działka budowlana wraz z uzbrojeniem, środki obrotowe,
  • dotacja z Budżetu Gminy,
  • partycypacja zwrotna wpłacona przez najemców – 20-25 % kosztów budowy wynajmowanego mieszkania.

   wskaźnik wojewody

   procent wartości odtworzeniowej lokalu

   partycypacja za 1m2

   pow. mieszkania m2

   partycypacja

   przykładowa partycypacja

   3 647 zł

   20 %

   729,4 zł

   32

   23 340 zł

   44

   32 094 zł

   52

   37 929 zł

   65

   47 411 zł

  • Dla kogo mieszkanie TBS – u?
   Towarzystwo może wynająć mieszkanie wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
   w dniu objęcia lokalu nie posiada ona tytułu prawnego do innego mieszkania w Dzierżoniowie;
   Górny poziom dochodu gospodarstwa domowego:
   dochód rodziny w dniu zawarcia umowy nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie o więcej niż:

   Dochód średnie wynagrodzenie 4 047 zł
   w rodzinie jednoosobowej 1 20% 6 313 zł
   w rodzinie dwuosobowej 2 80% 9 470 zł
   na każdą dodatkową osobę 3 40% 11 574 zł
   na każdą dodatkową osobę 4 40% 13 679 zł

   Dolny poziom dochodów liczony na osobę:

   liczba osób Najniższa emerytura 1 000 zł Dochód rodziny
   Gospodarstwo 1-osobowe 1 200% 2 000 zł 2 000 zł
   Gospodarstwo 2-osobowe 2 150% 1 500 zł 3 000 zł
   Gospodarstwo 3-osobowe 3 130% 1 300 zł 3 900 zł

   Poziom dochodów musi być udokumentowany.
   UWAGA: Przekroczenie dochodów w okresie najmu pozwala na zastosowanie wolnorynkowego poziomu czynszu.

  • Wysokość czynszu
   Czynsz jest regulowany. Stawkę czynszu określa Zgromadzenie Wspólników DTBS. Czynsz musi gwarantować spłatę zaciągniętego kredytu i nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokali (liczonej według aktualnego wskaźnika wojewody określającego koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej).
  • Właściwości domów budowanych w ramach DTBS
   • Domy budowane są w oparciu o najnowsze technologie.
    • Ściany i okna posiadają bardzo mały współczynnik przenikania ciepła.
    • Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i wody wykonywane są z najnowszych materiałów – grzejniki konwekcyjne, rury miedziane lub z tworzyw sztucznych.

   Zastosowane technologie obniżają koszty eksploatacyjne.

  • Obecny poziom czynszu – 9,9 zł/ m2 powierzchni mieszkania + opłaty za media
   Przykładowy czynsz dla mieszkania 2-pokojowego o pow. 52 m2 dla 3 osób z zaliczką na ogrzewanie:

   liczba lokatorów stawka za 1m2 pow. mieszk. m2 zaliczka na ogrzewanie m2 zaliczka na wodę za m3 CZYNSZ
   Przykładowy czynsz 3 9,90 zł 52 1,70 zł 9,96 zł 633 zł
  • Minimalna stawka ubezpieczenia (płatna miesięcznie)
   10 zł/m-c majątek osobisty – kradzież w mieszkaniu i piwnicy, OC (zalanie lub uszkodzenie lokalu sąsiada)

UWAGA:

 • Aby zapisać się na listę oczekujących należy złożyć w biurze DTBS „Ankietę – zgłoszenie”
  • Partycypacja zwrotna musi być wpłacona w całości przed otrzymaniem kluczy od mieszkania.
  • Mieszkanie przydzielane jest przez Zarząd Spółki wg kolejności zgłoszeń.
  • Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Biurze DTBS przy ul. Kopernika 25A/1 bądź pod telefonem 74 831 22 60