Informacje o systemie TBS

Informacje o systemie TBS

 1. Przedmiot działania

DTBS jest spółką z o.o. z większościowym pakietem udziałów gminy miejskiej Dzierżoniów. W roku 2020 Spółka powiększyła się o udziały gminy Strzelin, a w roku 2021 do spółki przystąpiła również gmina Pieszyce. Spółka DTBS działa na zasadzie „non profit” bowiem wypracowany zysk przeznaczony jest w całości na inwestycje i modernizacje, a nie na wypłatę dywidendy. Przedmiotem działania jest budowanie budynków mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

 1. Źródła finansowania w systemie TBS

Działalność inwestycyjna jest finansowana przy udziale:

 • kredytu z krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub innych banków komercyjnych do 80% (obecnie ok. 35 %)wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego budowlanego,
 • własnych środków w tym działki budowlane wraz z uzbrojeniem oraz środki obrotowe,
 • partycypacji zwrotnej wpłaconej przez najemców wynoszącą do 30% (obecnie ok. 15 %) kosztów budowy wynajmowanego mieszkania,
 • dotacji z budżetu gminy lub środków własnych ok. 5 %
 • grantu z RFRM (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa) do 10%
 • grantu z Funduszu Dopłat do 35%
 1. Zalety naszych budynków
 • Budynki wznoszone są w oparciu o najnowsze technologie.
 • Ściany, okna i pozostałe przegrody budowlane posiadają  niski współczynnik przenikania ciepła co przekłada się na niskie koszty ogrzewania.
 • Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i wody wykonywane są z najlepszych materiałów gwarantujących ich trwałość.
 • Najnowsze budynki są ogrzewane przy użyciu pomp ciepła zasilanych z sond głębinowych. Ta technologa umożliwia również schładzanie mieszkań w czasie upałów.
 • Od 2020 roku stosowana jest również w nowych budynkach wentylacja hybrydowa z mechanicznym wyciągiem, gwarantująca odpowiednią wymianę powietrza.

Zastosowane technologie obniżają koszty eksploatacyjne.

Przykładowa partycypacja za: Wskaźnik wojewody za 1m2 Partycypacja Powierzchnia mieszkania m2 Partycypacja
1 – pokojowe 6 424 zł 15 % 32 30 835  zł
2 – pokojowe 44 42 398  zł
2 – pokojowe 52 50 107  zł
3 – pokojowe 65 62 634  zł

* dla prostego przeliczenia partycypacja wynosi około 1 000 zł za 1m2

 

 1. Warunki jakie trzeba spełnić by ubiegać się o mieszkanie w systemie TBS:

Osoby ubiegające się o mieszkanie w zasobach Dzierżoniowskiego TBS muszą spełnić określone warunki:

 • Nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów
 • Muszą posiadać stałe udokumentowane źródło dochodu – które mieści się w progach dochodowych:
 • Dolny poziom miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego brutto:
Liczba osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania Minimalna kwota dochodu gospodarstwa domowego
1 2 862,19 zł/m-c
2 4 293,29 zł/m-c
3 6 439,93 zł/m-c
4 8 586,58 zł/m-c
5 10 733,22 zł/m-c
 • Górny poziom miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego brutto:
Liczba osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania Maksymalna kwota dochodu gospodarstwa domowego
1 5 905,84 zł/m-c
2 8 268,17 zł/m-c
3 11 417,95 zł/m-c
4 13 386,56 zł/m-c
5 16 142,62 zł/m-c

UWAGA:

Przekroczenie dochodów w okresie najmu pozwala na zastosowanie wolnorynkowego poziomu czynszu.

 1. Wysokość czynszu

Czynsz jest regulowany, a jego stawkę określa Zgromadzenie Wspólników DTBS.

Na chwilę obecną czynsz w zasobach DTBS wynosi: 

 • 16,50 zł/m– Sowiogórska 4
 • 32,90 zł/m2 – Sowiogórska 6 – dojście do własności
 • 14,90 zł/m2 – pozostałe zasoby

 

Przykładowe wyliczenie opłat miesięcznych:

Liczba lokatorów Stawka czynszu Powierzchnia mieszkania Czynsz Zaliczka za ogrzewanie* Zaliczka za wodę Opłata za wywóz odpadów Łączna opłata miesięczna
zł/m2 m2 zł/m2 zł/m3 zł/os
1 14,90 32 476,00 2,60 12,25 41,00 636,95
2 44 656,00 925,90
3 52 775,00 1143,45
4 65 968,50 1357,50

* Zaliczka na poczet ogrzewania jest różna w zależności od lokalizacji budynków:

 • Różane – zaliczka 2,60 zł/m2 (ogrzewanie z ZEC)
 • Sowiogórska 2 – zaliczka 2,00 zł/m2 (ogrzewanie i chłodzenie z pompy ciepła)
 • Sowiogórska 8, 6 – zaliczka 3,55 zł/m2 (zawiera zaliczkę za C.W.U)

Reszta budynków posiada gazowe piece dwufunkcyjne