Informacje o systemie TBS

Informacje o systemie TBS

 1. Przedmiot działania

DTBS jest spółką komunalną z większościowym pakietem udziałów gminy miejskiej Dzierżoniów. W roku 2020 Spółka powiększyła się o udziały gminy Strzelin a w roku 2021 do spółki przystąpiła również gmina Pieszyce. Spółka DTBS działa na zasadzie „non profit” bowiem wypracowany zysk przeznaczony jest w całości na inwestycje i modernizacje, a nie na wypłatę dywidendy. Przedmiotem działania jest budowanie budynków mieszkalnych i ich eksploatacja  na zasadach najmu.

 1. Źródła finansowania w systemie TBS

Działalność inwestycyjna jest finansowana przy udziale:

 • kredytu z krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub innych banków komercyjnych do 70% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego budowlanego.
 • własnych środków w tym działki budowlane wraz z uzbrojeniem oraz środki obrotowe,
 • partycypacja zwrotna wpłacona przez najemców wynosząca do 25 % kosztów budowy wynajmowanego mieszkania,
 • dotacja z budżetu gminy, na której terenie realizowana jest inwestycja przy wsparciu Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
Przykładowa partycypacja za: Wskaźnik wojewody za 1m2 Partycypacja Powierzchnia mieszkania m2 Partycypacja
1 – pokojowe 4 477 zł 20 % 32 28 653  zł
2 – pokojowe 44 39 398  zł
2 – pokojowe 52 46 561  zł
3 – pokojowe 65 58 201  zł
 1. Warunki jakie trzeba spełnić by ubiegać się o mieszkanie w systemie TBS.

Osoby ubiegające się o mieszkanie w zasobach Dzierżoniowskiego TBS muszą spełnić określone warunki:

 • Nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Dzierżoniowa.
 • Muszą posiadać stałe udokumentowane źródło dochodu – które mieści się w regulowanych ustawowo progach dochodowych:
  • Dolny poziom miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego brutto:
Liczba osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania Minimalna kwota dochodu gosp. domowego
1 2 262,92 zł/m-c
2 3 394,38 zł/m-c
3 5 091,57 zł/m-c
4 6 788,76 zł/m-c

za każdą kolejną osobę należy doliczyć  + 1 697,19 zł/m-c

 • Górny poziom miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego brutto:
Liczba osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania Maksymalna kwota dochodu gosp. domowego
1 4 829,21 zł/m-c
2 6 760,90 zł/m-c
3 9 336,47 zł/m-c
4 10 946,21 zł/m-c

za każdą kolejną osobę należy doliczyć   +2 253,63 zł/m-c

UWAGA:

Przekroczenie dochodów w okresie najmu pozwala na zastosowanie wolnorynkowego poziomu czynszu.

 1. Wysokość czynszu

Czynsz jest regulowany a jego stawkę określa Zgromadzenie Wspólników DTBS.

Na chwilę obecną czynsz w zasobach DTBS wynosi 13,50 zł/m2

 1. Zalety naszych budynków
 • Budynki wznoszone są w oparciu o najnowsze technologie.
 • Ściany, okna i pozostałe przegrody budowlane posiadają  mały współczynnik przenikania ciepła co przekłada się na niskie koszty ogrzewania,
 • Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i wody wykonywane są z najlepszych materiałów gwarantujących ich trwałość,
 • Najnowsze budynki są ogrzewane przy użyciu pomp ciepła zasilanych z otworów głębinowych. Ta technologa umożliwia również schładzanie mieszkań w letnim okresie upałów.
 • Od 2020 roku stosowana jest również wentylacja hybrydowa gwarantująca odpowiednią wymianę powietrza.

            Zastosowane technologie obniżają koszty eksploatacyjne.

 1. Obecna stawka czynszu 13,50 zł/m2

Przykładowe wyliczenie opłat miesięcznych:

Liczba lokatorów Stawka czynszu Powierzchnia mieszkania Czynsz Zaliczka za ogrzewanie* Zaliczka za wodę Opłata za wywóz nieczystości Łączna opłata miesięczna
zł/m2 m2 zł/m2 zł/m3 zł/os
1 13,50 32 432,00 2,10 12,25 25,00 560,95
2 44 594,00 859,90
3 52 702,00 996,45
4 65 877,50 1361,00

* Zaliczka na poczet ogrzewania dotyczy tylko budynków na os. Różanym i nowo powstających budynkach na ul. Sowiogórskiej– reszta budynków posiada piece dwufunkcyjne

Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia mieszkania od 10 zł/m-cmajątek osobisty – kradzież w mieszkaniu i piwnicy, OC (zalanie lub uszkodzenie lokalu sąsiada)

            UWAGA:

 • Aby zapisać się na listę oczekujących należy złożyć w biurze DTBS wypełnioną „Ankietę – zgłoszenie”
 • Partycypacja zwrotna musi być wpłacona w całości przed otrzymaniem kluczy od mieszkania.
 • Mieszkanie przydzielane jest przez Zarząd Spółki.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze DTBS przy ul. Kopernika 25A/1 bądź mailowo pod adresem: biuro@dtbs.pl i telefonicznie pod numerem 74 831 22 60