Informacje o systemie TBS

 1. Przedmiot działania

DTBS jest spółką miejską (100% kapitału gminy) działa na zasadzie „non profit” bowiem wypracowany zysk przeznaczony jest w całości na inwestycje i modernizacje, a nie na wypłatę dywidendy. Przedmiotem działania jest budowanie budynków mieszkalnych i ich eksploatacja  na zasadach najmu.

 1. Źródła finansowania w systemie TBS

Działalność inwestycyjna jest finansowana przy udziale:

 • kredytu z krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub innych banków komercyjnych do 70% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego budowlanego.
 • własnych środków w tym działka budowlana wraz z uzbrojeniem, środki obrotowe,
 • dotacja z budżetu gminy,
 • partycypacja zwrotna wpłacona przez najemców wynosząca do 30 % kosztów budowy wynajmowanego mieszkania.
Przykładowa partycypacja za: Wskaźnik wojewody za 1m2 Partycypacja Powierzchnia mieszkania m2 Partycypacja
1 – pokojowe 3 961 zł 20 % 32 23 929 zł
2 – pokojowe 44 32 903 zł
2 – pokojowe 52 38 885 zł
3 – pokojowe 65 48 607 zł

 

 1. Dla kogo mieszkanie w systemie TBS ?

Osoby ubiegające się o mieszkanie w zasobach Dzierżoniowskiego TBS muszą spełnić określone warunki:

 • Nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Dzierżoniowa.
 • Muszą posiadać stałe udokumentowane źródło dochodu – który mieści się w przyjętych progach dochodowych.
  • Dolny poziom miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego brutto:

Liczba osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania

Minimalna kwota dochodu gosp. domowego
1

2 200 zł

2

3 300 zł
3

4 290 zł

 • Górny poziom miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego brutto:

Liczba osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania

Maksymalna kwota dochodu gosp. domowego
1

7 444

2

11 166
3

13 648

4

16 129
5

18 610

 

                UWAGA:

Przekroczenie dochodów w okresie najmu pozwala na zastosowanie wolnorynkowego poziomu czynszu.

 1. Wysokość czynszu

Czynsz jest regulowany a jego stawkę określa Zgromadzenie Wspólników DTBS. Na chwilę obecną czynsz w zasobach DTBS jest jednolity i wynosi 11,50 zł/m2.

 1. Właściwości budynków budowanych przez DTBS
 • Budynki budowane są w oparciu o najnowsze technologie.
 • Ściany i okna posiadają bardzo mały współczynnik przenikania ciepła.
 • Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i wody wykonywane są z najnowszych materiałów – grzejniki konwekcyjne, rury miedziane lub z tworzyw sztucznych.

          Zastosowane technologie obniżają koszty eksploatacyjne.

 1. Obecny poziom czynszu11,50 zł/m2

Przykładowe wyliczenie opłat miesięcznych:

Liczba lokatorów

Stawka czynszu Powierzchnia mieszkania Czynsz Zaliczka za ogrzewanie* Zaliczka za wodę Opłata za wywóz nieczystości Łączna opłata miesięczna
zł/m2 m2 zł/m2 zł/m3 zł/os

1

11,50 32

368,00

1,70

11,61

19,00

476,23

2

44

506,00

688,46

3

52

598,00

847,89

4

65

747,50

1073,32

 

* Zaliczka na poczet ogrzewania dotyczy tylko budynków na os. Różanym i nowo powstających budynkach na ul. Świdnickiej – reszta budynków posiada piece dwufunkcyjne

Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia mieszkania od 10 zł/m-cmajątek osobisty – kradzież w mieszkaniu i piwnicy, OC (zalanie lub uszkodzenie lokalu sąsiada)

            UWAGA:

 • Aby zapisać się na listę oczekujących należy złożyć w biurze DTBS „Ankietę – zgłoszenie”
 • Partycypacja zwrotna musi być wpłacona w całości przed otrzymaniem kluczy od mieszkania.
 • Mieszkanie przydzielane jest przez Zarząd Spółki.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze DTBS przy ul. Kopernika 25A/1 bądź telefonicznie pod numerem 74 831 22 60