Informacje o systemie TBS

 1. Przedmiot działania
  DTBS jest spółką miejską (100% kapitału gminy) działa na zasadzie „non profit” bowiem wypracowany zysk przeznaczony jest w całości na inwestycje i modernizacje, a nie na wypłatę dywidendy. Przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 2. Źródła finansowania TBS
  Działalność inwestycyjna jest finansowana przy udziale:

  • kredytu z krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub innych banków komercyjnych do 70% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego budowlanego.
  • własnych środków Towarzystwa w tym działka budowlana wraz z uzbrojeniem, środki obrotowe,
  • dotacja z Budżetu Gminy,
  • partycypacja zwrotna wpłacona przez najemców – 20-25 % kosztów budowy wynajmowanego mieszkania.
   Wskaźnik wojewody za 1m2 partycypacja za 1m2 pow. mieszkania m2 partycypacja
   Przykładowa partycypacja 20% 3 682 zł 736 zł 32 23 565 zł
   Przykładowa partycypacja 20% 3 682 zł 736 zł 44 32 402 zł
   Przykładowa partycypacja 20% 3 682 zł 736 zł 52 38 293 zł
 3. Dla kogo mieszkanie TBS- u?
  Towarzystwo może wynająć mieszkanie wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
  w dniu objęcia lokalu nie posiada ona tytułu prawnego do innego mieszkania w Dzierżoniowie;
  Górny poziom dochodu gospodarstwa domowego:
  dochód rodziny w dniu zawarcia umowy nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie o więcej niż:

  Dochód średnie wynagrodzenie 4 047 zł
  w rodzinie jednoosobowej 1 20% 6 313 zł
  w rodzinie dwuosobowej 2 80% 9 470 zł
  na każdą dodatkową osobę 3 40% 11 574 zł
  na każdą dodatkową osobę 4 40% 13 679 zł

  Dolny poziom dochodów liczony na osobę:

  liczba osób Najniższa emerytura 1 000 zł Dochód rodziny
  Gospodarstwo 1-osobowe 1 200% 2 000 zł 2 000 zł
  Gospodarstwo 2-osobowe 2 150% 1 500 zł 3 000 zł
  Gospodarstwo 3-osobowe 3 130% 1 300 zł 3 900 zł

  Poziom dochodów musi być udokumentowany.
  UWAGA: Przekroczenie dochodów w okresie najmu pozwala na zastosowanie wolnorynkowego poziomu czynszu.

 4. Wysokość czynszu
  Czynsz jest regulowany. Stawkę czynszu określa Zgromadzenie Wspólników DTBS. Czynsz musi gwarantować spłatę zaciągniętego kredytu i nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokali (liczonej według aktualnego wskaźnika wojewody określającego koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej).
 5. Właściwości domów budowanych w ramach DTBS
  • Domy budowane są w oparciu o najnowsze technologie.
  • Ściany i okna posiadają bardzo mały współczynnik przenikania ciepła.
  • Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i wody wykonywane są z najnowszych materiałów – grzejniki konwekcyjne, rury miedziane lub z tworzyw sztucznych.

  Zastosowane technologie obniżają koszty eksploatacyjne.

 6. Obecny poziom czynszu – 9,9 zł/ m2 powierzchni mieszkania + opłaty za media
  Przykładowy czynsz dla mieszkania 2-pokojowego o pow. 52 m2 dla 3 osób z zaliczką na ogrzewanie:

  liczba lokatorów stawka za 1m2 pow. mieszk. m2 zaliczka na ogrzewanie m2 zaliczka na wodę za m3 CZYNSZ
  Przykładowy czynsz 3 9,90 zł 52 1,70 zł 9,96 zł 633 zł
 7. Minimalna stawka ubezpieczenia (płatna miesięcznie)
  10 zł/m-c majątek osobisty – kradzież w mieszkaniu i piwnicy, OC (zalanie lub uszkodzenie lokalu sąsiada)

UWAGA:

 • Aby zapisać się na listę oczekujących należy złożyć w biurze DTBS „Ankietę – zgłoszenie”
 • Partycypacja zwrotna musi być wpłacona w całości przed otrzymaniem kluczy od mieszkania.
 • Mieszkanie przydzielane jest przez Zarząd Spółki wg kolejności zgłoszeń.
 • Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Biurze DTBS przy ul. Kopernika 25A/1 bądź pod telefonem 74 831 22 60