Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego działa na rynku mieszkaniowym od 1998 roku. Spółka startowała od zera. W chwili założenia nie dysponowała żadnym majątkiem trwałym ani też nie zarządzała żadnym zasobem komunalnym. Od początku głównym zadaniem Spółki pozostaje więc przygotowanie i realizacja inwestycji oraz administrowanie wybudowanymi zasobami mieszkaniowymi.

Od września 1998 r. do października 1999 r. w ramach pierwszej inwestycji wybudowano dwa domy wielorodzinne o 16 mieszkaniach przy ulicy Nowowiejskiej 100 i 102. W sierpniu 2000 r. rozpoczęto drugą inwestycję – budowę wielorodzinnego domu mieszkalnego na osiedlu Różanym 50 z 39 mieszkaniami. Wybudowany dom wielorodzinny zasiedlono we wrześniu 2001 r. W marcu 2003 r. rozpoczęto budowę kolejnego wielorodzinnego domu mieszkalnego o 44 mieszkaniach na Os. Różanym 51. Wykonanie budynku zakończono w październiku 2003 r. W 2005 r. wybudowano 2 domy łącznie 60 mieszkań na tym samym osiedlu a w 2007 r. wybudowano 1 dom o 36 mieszkaniach przy ul. Sienkiewicza 10. W latach 2008-2010 wybudowano dwa domy o 24 mieszkaniach każdy przy ul. Kopernika dając początek mikro osiedlu.

Po likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w 2009 r. budownictwo w systemie TBS praktycznie zamarło w całym kraju.

W oparciu kredyt komercyjny w roku 2013 wybudowano jeden dom z 19 mieszkaniami i jednym lokalem użytkowym przy ul. Kopernika 25 AB wraz z dodatkowym parkingiem przy tej samej ulicy. Następnie, w oparciu o środki własne, przeprowadzono remont kapitalny budynku przy ul. Ząbkowickiej 31 pozyskując kolejne 4 lokale mieszkalne i 2 lokale usługowe.

Po uruchomieniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego nowego programu pod nazwą Społeczne Budownictwo Czynszowe pojawiła się oferta tanich kredytów dla tego sektora mieszkaniowego. Po dokapitalizowaniu Spółki przez gminę Dzierżoniów aportem gruntowym i pieniężnym przystąpiono do przygotowania realizacji mikro osiedla przy ul. Świdnickiej. Dzięki inwestycji drogowej Dzierżoniowa teren został uzbrojony i skomunikowany nową ulicą Sowiogórską. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpiono do realizacji pierwszego z planowanych pięciu budynków, które docelowo będą miejscem zamieszkania ponad 150 rodzinom.

Wzniesiono już 3 budynki. Dwa z nich wyposażone są w garaże podziemne. Powstał również pawilon handlowy, który będzie docelowo łącznikiem pomiędzy dwoma bliźniaczymi budynkami wzdłuż ul. Świdnickiej. W styczniu 2022 roku rozpoczęła się realizacja wspomnianego bliźniaczego budynku.

Aby zakończyć budowę osiedla do realizacji pozostaje ostatni – piąty budynek wielorodzinny, który zamknie krąg wokół terenu zielonego, przeznaczonego na rekreację osiedlową i plac zabaw.

Aktualnie Spółka posiada 414 mieszkań oraz 3 lokale użytkowe oraz działki pod budowę kolejnych budynków na terenie Strzelina i Pieszyc bowiem gminy te przystępując do spółki wniosły aportem działki budowlane i wkład finansowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie  22 617 000 zł.

W naszych zasobach znajduje się aktualnie 16 budynków, które są umiejscowione w różnych częściach Dzierżoniowa oraz w Strzelinie:

 • na os. Różanym znajdują się 4 budynki;
 • przy ulicy Kopernika 25 umiejscowione są 3 budynki mieszkalne;
 • przy ulicy Nowowiejskiej usytuowane są 2 budynki;
 • przy ulicy Sienkiewicza: 1 budynek;
 • przy ulicy Ząbkowickiej: 1 budynek;
 • przy ulicy Sowiogórskiej: 4 budynki;
 • przy ulicy Glinianej w Strzelinie: 1 budynek

INFRASTRUKTURA

Ogrzewanie i woda

Na osiedlu Różanym mieszkania ogrzewane są ciepłem z kotłowni osiedlowej a ciepła woda pochodzi z podgrzewaczy gazowych

Przy ulicy Kopernika w mieszkaniach wbudowano dwufunkcyjne kotły gazowe.

Podobnie w budynkach przy ulicy Nowowiejskiej i Ząbkowickiej

Budynki przy ulicy Sowiogórskiej 8 i 6 są zasilane ciepłem z kotłowni z dala czynnej należącej do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

W najnowszych budynkach przy ulicy Sowiogórskiej 4 i 2 zastosowano nowatorski system ogrzewania sufitowego z wykorzystaniem pomp ciepła. Technologia ta umożliwia schładzanie mieszkań w okresie letnim. Ciepła woda użytkowa dostarczana jest przez ZEC.

PIESZYCE

Zarząd Spółki w porozumieniu z władzami Pieszyc opracował koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Ogrodowej. Na obszernej działce, która aportem zostanie wniesiona do Spółki, powstanie mikro osiedle składające się z czterech budynków 31 i 23-rodzinnych oraz terenu rekreacyjnego z placem zabaw. Budynki będą wybudowane przy użyciu najnowszych technologii pozwalających znacząco obniżyć koszty eksploatacji. Wszystkich zainteresowanych mieszkaniem na wynajem w systemie TBS zachęcamy do wypełnienia i przesłania ANKIETY-ZGŁOSZENIA. Wszyscy, którzy udostępnią dane kontaktowe zostaną w pierwszej kolejności powiadomieni o naborze, który planowany jest w połowie roku.

Biuro DTBS znajduje się przy ul. Kopernika 25 A/1 58-200 Dzierżoniów

Godziny otwarcia:

 • pn. 7:30 – 15.30
 • wt. 7:30 – 16:30
 • śr. 7:30 – 15:30
 • czw. 7:30 – 15:30
 • pt. 7:30 – 14:30

tel. (74) 831-22-60
tel. kom. 730-010-291

e-mail: biuro@dtbs.pl

NIP: 882-17-28-592

KRS: 0000105349

Kapitał: 20 967 000 zł