Spotkanie z mieszkańcami os. Różanego

Na zaproszenie Zarządu, w Sali PEGAZ Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców bloków należących do DTBS. Uczestnicy tego zebrania mieli okazję przedyskutować problemy, które dotyczą ich mikro osiedla.

Sprawą zasadniczą była kwestia związana z utrzymaniem czystości ze szczególnym uwzględnieniem okolic wiaty śmietnikowej. Prezes Zarządu poinformował o działaniach jakie już zostały podjęte oraz o planowanych przedsięwzięciach, które przyczynią się do poprawy estetyki tego miejsca.

Kolejnym, omawianym problemem była kwestia ponadnormatywnego zużycia ciepła w ostatnim sezonie grzewczym na budynkach nr 50 i 51. Po przeprowadzonym audycie termowizyjnym okazało się, że budynki wybudowanie w latach 2001 – 2003 mają ściany z pustaków ceramicznych POROTHERM, jednowarstwowe, które nie spełniają dzisiejszych norm dla nowo projektowanego budownictwa mieszkaniowego. Zarząd podjął decyzję o zleceniu projektu termomodernizacji, który posłuży do aplikowania o grant z Programu TERMO i kredyt preferencyjny w BGK. Jeśli uda się pozyskać te środki to zostanie przeprowadzone kompleksowe ocieplenie ścian i stropodachu, a także wymiana stolarki okiennej.

Kontynuowane będą prace związane z zabezpieczeniem piwnic przed podsiąkaniem wody w budynku nr 51. Został już wykonany drenaż podposadzkowy, ale niezbędna jest jeszcze ingerencja w ściany zewnętrzne gdzie widoczne są wykwity solankowe będące efektem nieskutecznej izolacji przeciwwilgociowej. Zarząd zleci osuszenie tych fragmentów ścian i wykonanie izolacji metodą iniekcji krystalicznej.

Było to pierwsze z serii spotkań zaplanowanych na wiosnę bieżącego roku. W następnej kolejności spotkamy się z mieszkańcami mikro osiedla przy ul. Kopernika, a następnie ul. Sowiogórskiej i Nowowiejskiej. Spotkania z mieszkańcami poszczególnych zespołów mieszkaniowych odbywać się będą dwa raz w roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba to zorganizujemy spotkanie wszystkich mieszkańców w celu omówienia zmian w przepisach i planów inwestycyjnych, podobnie jak to miało miejsce w zeszłym roku.