Zastój tylko pozorny

Pogoda ma ogromne znaczenie w procesie budowlanym. Nie jest dobrze gdy wieje, ale nie jest też dobrze gdy temperatura w słońcu przekracza 40o C. Trudno bowiem w takiej temperaturze fizycznie pracować na elewacji czy dachu. Dlatego obecnie trwają intensywne prace wewnętrzne przy wykończeniu mieszkań. Po ułożeniu tynków na ścianach montowane są stropy podwieszone na kondygnacji poddasza. Wkrótce nastąpi montaż węzła cieplnego i podłączenie do sieci

Nowe osiedle będzie monitorowane. Nauczeni doświadczeniem z osiedla Różanego postanowiliśmy równolegle do zagospodarowania terenu wykonać okablowanie i zamontować kilka kamer, aby mieszkańcy naszego budynku czuli się bezpieczniej. Kolejne budynki powiększać będą sieć monitoringu. Chcemy aby nasze mikro osiedle było oazą spokoju. W tym względzie wiele zależeć będzie od samych mieszkańców. To ich wzajemne relacje będą budować klimat tego miejsca.

Zarząd DTBS bada możliwość wstępnego uporządkowania terenu obecnie porośniętego drzewami i krzewami. Projekt zagospodarowania terenu osiedla zakłada w tym miejscu zieleń rekreacyjną z placem zabaw i mini siłownią terenową. Chcemy wykorzystać jak najwięcej z istniejącego drzewostanu by od samego początku mieszkańcy mieli możliwość korzystania z tego miejsca w celach rekreacyjnych.