Wymiana wodomierzy

Zarząd DTBS informuje, że w miesiącu styczeń 2017 roku będzie dokonywana wymiana wodomierzy z uwagi na upływ okresu ważności legalizacji. Wymiana dotyczy budynków:
1. Kopernika 25 EF
2. Różane 51
Wymiany dokona firma „JOEL” z Dzierżoniowa