Czas na I piętro!

Minęło raptem 2 tygodnie a już kolejna kondygnacja jest wymurowana. Równolegle do murarzy pracują cieśle i zbrojarze. Szyb windowy i główne podciągi żelbetowe nie mogą być prefabrykowane, dlatego zostaną wykonane w tradycyjnej technologii wylewania „na mokro”.
Gdy mury i szalunki zostaną ustawione na poziomie stropu przyjadą prefabrykowane płyty stropowe z wcześniej przygotowanymi otworami technologicznymi na przewody wentylacyjne i tzw. szachty do prowadzenia głównych pionów instalacji wodnej, elektrycznej, c.o. i kanału wentylacji mechanicznej garażu.
Zakończono również powodzeniem odwierty i zainstalowano tzw. sondy, które staną się źródłem odnawialnej energii cieplnej przetwarzanej przez pompy ciepła do temperatury koniecznej do ogrzania mieszkań. Ciepła woda użytkowa będzie dostarczana z ciepłowni ZEC, która zapewni wystarczającą moc cieplną na wypadek awarii lub niedomagań systemu opartego na pompie ciepła. Ta technologia sprawdziła się już w wielu miejscach – w tym w oświęcimskim TBSie lecz, jak każda nowość, wymaga czasu aby oswoić się z brakiem grzejników we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienki, gdzie odpowiedni komfort cieplny zapewni dodatkowy, naścienny grzejnik drabinowy, chętnie używany przez lokatorów do suszenia ręczników.