Relacja ze spotkania z najemcami DTBS

W dniu 21 września br. odbyło się spotkanie Mieszkańców DTBS z Zarządem Spółki przy udziale Rady Nadzorczej i władz miasta. Omówiono szereg spraw, które zgłoszone zostały wcześniej na spotkaniu z Burmistrzem Dzierżoniowa. Wywiązała się merytoryczna dyskusja, w efekcie której wypracowano konkluzję, iż dla poprawy sytuacji niezbędna jest lepsza komunikacja pomiędzy Zarządem a Mieszkańcami. Prezes poinformował o wprowadzeniu stałych godzin przyjmowania skarg i wniosków – w każdy wtorek od godz. 14:30 do 16:30. Zadeklarował również możliwość bezpośredniego kontaktu po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu.

Wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom opracowaliśmy ankietę, w której każdy chętny będzie mógł wyrazić swoją opinię na temat najbardziej istotnych kwestii związanych z potrzebami remontowymi, modernizacjami budynków i terenów przyległych, będących w posiadaniu DTBS. Zwracamy się z prośbą o czytelne wypełnienie ankiety.

Po analizie ankiet i weryfikacji naszych możliwości finansowych Zarząd przedstawi plan działania na najbliższe miesiące oraz rok przyszły i lata następne. Plan remontów będzie corocznie aktualizowany i po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą będzie publikowany na naszej stronie www.dtbs.pl oraz na facebooku. Niezależnie od tego organizowane będą cykliczne spotkania z najemcami mieszkań w poszczególnych lokalizacjach, aby omawiać konkretne przypadki dotyczące ich budynków i terenów.