Kolejna inwestycja DTBS na horyzoncie

W dniu 4 października w nowym strzelińskim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy gminą Strzelin reprezentowaną przez Panią Burmistrz Dorotę Pawnuk a Dzierżoniowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego reprezentowanym przez Lecha Nowaka Prezesa Zarządu.

Gmina Strzelin zdecydowała się przekazać aportem kolejną działkę na potrzeby realizacji czynszowego budownictwa mieszkaniowego w systemie TBS przy ulicy Okulickiego. Według wstępnej oceny na tym terenie może powstać 3-4 budynki z łączną liczbą ok. 120 mieszkań. Inwestycja realizowana będzie etapowo, a budowa pierwszego budynku powinna ruszyć już na wiosnę 2024 roku.