Losowanie mieszkań w nowym budynku.

W dniu 9.05.2017 roku w sali Pegaz (na parterze) odbędzie się losowanie mieszkań w nowym budynku. Zapraszamy. jeśli chcesz zamieszkać z nami Przyjdź do biura DTBS.

Spotkanie dla osób zainteresowanych nową inwestycją.

W dniu 24.04.2017 roku o godz. 16 w sali Pegaz (parter) odbyło się spotkanie dla osób zainteresowanych nowobudowanym budynkiem przy ulicy Świdnickiej.

Na spotkaniu przedstawiono zasady rozdziału mieszkań i obliczania partycypacji.

Przetarg

Budowa budynku mieszkalnego w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego 27- rodzinnego.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 30/03/2017 do godziny 10:00

Nowe stawki czynszu

Przypominamy, że zmianie ulegają stawki czynszu. Zmiana stawek obowiązuje od miesiąca luty 2017 roku. Prosimy o ustawienie dyspozycji w bankach zgodnie z nowymi naliczeniami.

Wymiana wodomierzy

Zarząd DTBS informuje, że w miesiącu styczeń 2017 roku będzie dokonywana wymiana wodomierzy z uwagi na upływ okresu ważności legalizacji. Wymiana dotyczy budynków:
1. Kopernika 25 EF
2. Różane 51
Wymiany dokona firma „JOEL” z Dzierżoniowa

Roczne rozliczenie zużycia wody

Zarząd DTBS informuje, że do dnia 5 stycznia nastąpi rozliczenie wody za 2016 rok. Rozliczenia otrzymają Państwo do skrzynek pocztowych.